Hoofdstuk achttien: De wereldwijde ambities van de Chinese Communistische Partij (Deel 2)

Inhoudstafel (vervolg)

3. Oorlogsvoering zonder beperkingen, met Chinese communistische kenmerken
a. De wereldwijde propaganda operaties van de CCP
b. Het doel van verenigd-front werk: de vrije wereld van binnenuit desintegreren
c. Economische oorlogsvoering: het zware wapentuig van de CCP
d. De massa gebruiken voor spionage
e. De vele vormen van onbeperkte oorlogsvoering

4. Het communistische ‘China-model’

5. Lessen uit het verleden en de uitweg
a. Appeasementpolitiek: een grote vergissing
b. Waarom het Westen China verkeerd begrijpt
c. De uitweg

Referenties

****

3. Oorlogsvoering zonder beperkingen, met Chinese communistische kenmerken

In het proces van verwezenlijking van haar wereldwijde ambities erkent de CCP geen morele beperkingen en gehoorzaamt zij geen wetten. Zoals besproken in Negen commentaren op de Communistische Partij, was de geschiedenis van de oprichting en het aan de macht komen van de CCP een proces van geleidelijke perfectionering van de slechtheid die door de geschiedenis heen bestaan heeft, zowel in China als in de rest van de wereld, inclusief de negen geërfde eigenschappen van de Partij: “kwaadaardigheid, bedrog, ophitsing, het loslaten van het uitschot van de samenleving, spionage, roof, strijd, eliminatie en beheersing.” [112] Deze karaktertrekken zijn overal te zien door de wereldwijde expansie van de CCP, en de Partij heeft haar technieken en hun kwaadaardigheid voortdurend verbeterd en versterkt. De onbeperkte oorlogsvoering van de CCP is de geconcentreerde uitdrukking van deze kwade eigenschappen en een belangrijk deel van haar succes.

Het idee van onbeperkte oorlogsvoering is altijd doorgedrongen in de militaire praktijken van de CCP, maar de term werd voor het eerst officieel gebruikt in het boek Unrestricted Warfare uit 1999, geschreven door twee Chinese kolonels. Zoals de naam al aangeeft, heeft onbeperkte oorlogsvoering de volgende kenmerken: “Het is een oorlog voorbij alle grenzen en limieten, … de vijand dwingen om de eigen belangen te accepteren met alle middelen, inclusief gewelddadige en niet-gewelddadige methoden, militair en niet-militair, dodelijk en niet-dodelijk. … De middelen zijn alomvattend, informatie is alomtegenwoordig, het slagveld is overal … voorbij alle politieke, historische, culturele en morele beperkingen.”

Oorlogvoering zonder beperkingen betekent dat “alle wapens en technologieën naar believen kunnen worden gebruikt; het betekent dat alle grenzen tussen de werelden van oorlog en niet-oorlog, militair en niet-militair, zijn doorbroken”. Het maakt gebruik van methoden die naties en gebieden van activiteit overspannen. Financiën, handel, media, internationaal recht, de ruimte en meer zijn allemaal potentiële slagvelden. Wapens zijn onder andere hacking, terrorisme, biochemische oorlogsvoering, ecologische oorlogsvoering, atoomoorlogsvoering, elektronische oorlogsvoering, drugshandel, inlichtingendiensten, smokkel, psychologische oorlogsvoering, ideologische oorlogsvoering, sancties, enzovoort. [113]

De auteurs van Unrestricted Warfare geloven dat ‘de veralgemening van oorlog’ de onvermijdelijke toekomstige richting is en dat elk gebied gemilitariseerd moet worden. Zij geloven dat het gebruik van een groot aantal niet-militairen de sleutel is tot onbeperkte oorlogsvoering, en dat de regering zich snel moet voorbereiden op de strijd op alle onzichtbare oorlogsgebieden. [114]

Veel mensen verwijzen naar verschillende professionele of sociale omgevingen als ‘slagvelden’ bij wijze van metafoor, maar de CCP neemt dit letterlijk. Alle terreinen zijn slagvelden omdat de CCP te allen tijde in staat van oorlog is, en iedereen is een strijder. Alle conflicten worden beschouwd als een strijd op leven en dood. Kleine problemen worden uitvergroot tot principiële of ideologische kwesties, en het hele land wordt gemobiliseerd, als in een staat van actieve oorlog, om de doelstellingen van de CCP te bereiken.

In de jaren 1940, tijdens de Chinese burgeroorlog, gebruikte de CCP economische oorlogsvoering om de economie van de Nationalistische regering (Kuomintang, of KMT) van de Republiek China schade toe te brengen en haar te doen instorten. De partij gebruikte spionage om in het bezit te komen van de militaire plannen van de Kuomintang, nog voordat de eigen troepen van de KMT deze hadden ontvangen. De CCP blijft vandaag de dag onbeperkte oorlogsmiddelen gebruiken, op een nog grotere en bredere schaal. Onbeperkte oorlogvoering, waarbij alle conventionele regels en morele beperkingen worden overtreden, maakt dat de meeste westerlingen, westerse regeringen en westerse bedrijven niet in staat zijn de CCP te begrijpen, laat staan er het hoofd aan te bieden.

De CCP gebruikt vele schijnbaar alledaagse middelen, op talrijke gebieden, om haar doelen te bereiken:

 • Partijcultuur en leugens exporteren naar de wereld via buitenlandse propaganda
 • Controle over de wereldwijde media en het voeren van ideologische oorlogsvoering
 • Gebruikmaken van roem, honey traps (seksuele uitlokking), interpersoonlijke relaties, omkoperij en despotische macht om invloed te krijgen op de leiders van wereldwijde organisaties, belangrijke politieke figuren, deskundigen in denktanks en academische kringen, zakenmagnaten, en invloedrijke personen uit alle lagen van de bevolking
 • Het steunen van, aanzetten tot en samenwerken met schurkenregimes om de Verenigde Staten en westerse regeringen af te leiden
 • Handelsdiplomatie gebruiken om vrije landen met elkaar te laten concurreren, waarbij de markt van meer dan een miljard Chinese consumenten als lokaas wordt gebruikt
 • Verdieping van de economische integratie en onderlinge afhankelijkheid om andere landen aan zich te binden
 • Schending van de handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie
 • Valse toezeggingen inzake hervormingen om handelsoverschotten en deviezenreserves op te bouwen
 • De markt, deviezen en financiële middelen gebruiken als wapens om de mensenrechten te onderdrukken door middel van economische onbeperkte oorlogvoering en om andere landen te dwingen af te zien van morele verantwoordelijkheid en universele waarden
 • Chinezen die in particuliere ondernemingen in het buitenland werken, dwingen informatie van hen te stelen
 • Gijzelaars maken van China’s burgers en die van andere landen

a. De wereldwijde propaganda operaties van de CCP

Toen de staatsomroep van de VRC in 2018 een filiaal in Londen oprichtte, stuitte de outlet op een benijdenswaardig probleem: het ontvangen van te veel sollicitaties. Bijna zesduizend mensen solliciteerden op de negentig beschikbare posities. [ 115] De gretigheid van mensen om voor de spreekbuis van de CCP te werken – de banen vereisten verslaggeving van nieuws vanuit het perspectief van de PRC – weerspiegelt de neergang van de westerse media-industrie en de dreiging die de buitenlandse propaganda van de CCP voor de wereld vormt.

De grootste propagandamachine ter wereld

Mao Zedong eiste eens dat het Xinhua News Agency “zich met de hele wereld zou bezighouden en de hele wereld onze stem zou laten horen.” [116]

Na de financiële crisis van 2008 werden de westerse media geconfronteerd met hun eigen financiële en zakelijke crises. De CCP maakte van de gelegenheid gebruik om haar ‘externe propaganda’-campagne te voeren. De People’s Daily, China Daily, Xinhua, China Central Television (CCTV), China Radio International en andere spreekbuizen van de Communistische Partij zetten over de hele wereld kranten, radiostations en televisiestations op.

Chang Ping, voormalig nieuwsdirecteur van de grote Chinese krant Southern Weekend, zei dat het Chinese regime tussen 2009 en 2015 45 miljard yuan (6,52 miljard dollar) heeft uitgetrokken voor de “nationale strategie voor externe propaganda in public relations en publiciteit.” Volgens Chinese mediabronnen was de 45 miljard yuan slechts een klein deel van de totale uitgaven. [117] De CCP besteedt naar schatting tussen de 7 miljard en 10 miljard dollar per jaar aan media gericht op niet-Chinese buitenlanders, volgens een rapport uit 2015 gepubliceerd door The Wilson Center. [118]

In maart 2018 leidde de afdeling Propaganda van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China de integratie van CCTV, China Radio International en China National Radio tot de oprichting van de China Media Group, ook wel Voice of China genoemd. Het is de grootste propagandamachine ter wereld geworden.

Het buitenlandse propaganda-apparaat van de CCP probeert onopvallend een plaats in te nemen in het medialandschap door voornamelijk lokale verslaggevers en presentatoren aan te werven. Uit een videogesprek tussen Xi Jinping en het Washington DC bureau van CCTV America in februari 2016 bleek dat de meerderheid van de daar werkzame journalisten niet Chinees was. [119] Maar de propaganda-afdeling van de CCP stuurt de inhoud waarover zij berichten. China’s staatsmedia produceren dus lokale verpakkingen in het doelland, waarbij lokale gezichten en stemmen worden gebruikt om het gedachtegoed van de Communistische Partij te spuien en een beeld te creëren waarbij het regime en het Chinese volk samensmelten. De lokale bevolking wordt in het buitenland gebruikt om de verhalen en de stem van de CCP te verspreiden – niet de ware verhalen van China en niet de stemmen van het Chinese volk.

De partij verstrekt ook studiebeurzen aan jonge buitenlandse journalisten, onder meer op het gebied van voeding en onderwijs, zodat zij op het Chinese vasteland kunnen studeren of worden opgeleid en tegelijkertijd worden doordrongen van de opvattingen van de CCP over journalistiek.

In veel situaties lijkt de propaganda van de CCP geen succes te hebben vanwege de grove verhaallijnen, die haar geloofwaardigheid aantasten. Zij gebruikt echter een hele reeks tactieken, waaronder het gebruik van buitenlandse media als spreekbuis, het meedogenloos aanvallen van media en personen die kritiek hebben op de CCP, en het afdwingen van steun voor de CCP.

De media van de wereld op één lijn brengen met de CCP

In 2015 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van tien landen de CCP veroordeeld voor het bouwen van kunstmatige eilanden in de betwiste wateren van de Zuid-Chinese Zee. Tegelijkertijd beweerde een radiostation in Washington DC dat externe krachten hadden geprobeerd de feiten te fabriceren en de spanningen in de Zuid-Chinese Zee op te voeren. Het station vermelde de pogingen van de CCP om de macht over te nemen niet. Het station, WCRW, brengt voor een groot deel inhoud die de positie van de CCP in een gunstig daglicht stelt en vreemd genoeg zendt het station geen reclames uit. De enige klant van WCRW is een bedrijf in Los Angeles, G&E Studio Inc., dat zelf voor 60% in handen is van China Radio International (CRI) in Beijing. G&E zendt haar programma’s in het Chinees en Engels uit op tenminste vijftien Amerikaanse stations, onder andere in Salt Lake City, Philadelphia, Houston, Honolulu en Portland. [120] Het grootste voordeel van deze operatie is dat de rol van de CCP wordt verhuld en de luisteraars het gevoel wordt gegeven dat de Amerikanen zelf hun steun aan de CCP betuigen.

Wereldwijd exploiteerde CRI in 2015 drieëndertig van dergelijke stations in ten minste veertien landen. In 2018 had het achtenvijftig stations in vijfendertig landen. [121] De controle en operaties worden uitgevoerd via lokale Chinese bedrijven, waardoor de werking wel legaal is, ook als zijn veel mensen er ongelukkig mee dat de partij haar propaganda op deze manier verbergt. Onder het vaandel van democratie pleit de CCP voor communisme en probeert het publiek te manipuleren om haar standpunten over te nemen door gebruik te maken van mazen in de wetten van vrije samenlevingen. Zij gebruikt de democratie om de democratie te vernietigen.

De bijvoegsels van de China Daily zijn een ander belangrijk onderdeel van de externe propagandacampagne van de CCP. China Daily publiceert pro-CCP nieuwsbijlagen in The Washington Post met een opmaakstijl die lezers de indruk kan geven dat het om de inhoud van The Washington Post gaat, aangezien de tekst die aangeeft dat de bijsluiter een advertentie is, op een onopvallende plaats is geplaatst. [122] De CCP sloot soortgelijke deals met meer dan dertig andere kranten, waaronder The New York Times, The Wall Street Journal, The Daily Telegraph, en Le Figaro.

Op 23 september 2018 plaatste China Daily ook een bijlage van vier pagina’s die eruitzagen als gewoon nieuws en commentaar in de lokale krant Des Moines Register in Iowa. Het materiaal viel de Amerikaanse president en de hangende handelsovereenkomst aan, in wat sommigen een poging noemden om de komende midterm verkiezingen te beïnvloeden. [123]

Op het gebied van informatie-oorlogvoering heeft het totalitaire regime van de CCP verschillende voordelen ten opzichte van andere landen. De partij blokkeert media uit alle democratische landen, maar kan haar door de staat gecontroleerde media in democratische samenlevingen laten opnemen. De CCP verhindert dat media-invoegsels uit vrije landen aan haar eigen media worden toegevoegd, maar de CCP kan haar inhoud wel invoegen in de media van vrije samenlevingen. De media van de CCP dienen in de eerste plaats de Partij, en westerse journalisten zullen nooit leidinggevende functies bekleden bij de spreekbuizen van de Partij. De CCP kan echter wel haar eigen undercovermensen naar de Westerse media sturen of buitenlanders opleiden tot spreekbuisverslaggevers voor de media van de Partij.

Zolang het Westen de CCP-media nog als legitiem beschouwt, zal het Westen blijven verliezen in de informatieoorlog. In 2018 beval het Amerikaanse ministerie van Justitie Xinhua en China Global Television Network om zich te registreren als buitenlandse agenten in de Verenigde Staten. Het was een stap in de goede richting, maar verre van voldoende, waarbij het probleem in de eerste plaats het gebrek aan wederkerigheid is.

Meer recentelijk heeft de Amerikaanse regering strengere maatregelen genomen om de propaganda van de CCP tegen te gaan. Vanaf maart 2020 is het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gestart met het opleggen van beperkingen aan door de VRC gecontroleerde mediakanalen die actief zijn in de Verenigde Staten, door hen als buitenlandse missies te beschouwen en hen te beperken in het aantal personeelsleden dat zij in dienst kunnen nemen. Ambtenaren van de Trump-regering, zoals minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, zijn bijzonder uitgesproken geweest in hun kritiek op de pogingen van de Communistische Partij om de propagandaoorlog te winnen.

De Communistische Partij blinkt ook uit in het controleren van overzeese Chineestalige media. Door middel van dwang en verleiding heeft de CCP een groot aantal Chineestalige media gerekruteerd, waaronder enkele in Taiwan opgerichte media die voorheen een sterke traditie van anticommunisme hadden. Het door de CCP gesponsorde World Chinese Media Forum wordt gebruikt als platform om de instructies van de Partij over te brengen aan Chinese media over de hele wereld. Meer dan vierhonderdzestig leidinggevenden van overzeese Chinese media uit meer dan zestig landen en regio’s woonden op 10 september 2017 het 9e World Chinese Media Forum bij dat in Fuzhou werd gehouden.

Een voorbeeld van de impact van dit media-controlewerk is te vinden in de berichtgeving van The China Press (in het Mandarijn Qiao Bao genoemd), een in Californië gevestigde Chineestalige media-outlet die CCP-propaganda in de Verenigde Staten publiceert. De ellenlange verslagen van The China Press tijdens het 19e Nationale Congres van de CCP in 2017 waren vrijwel identiek aan de verslagen die door de officiële Partijmedia werden gepubliceerd. [124]

De door de CCP gecontroleerde Overseas Chinese Media Association, met meer dan honderdzestig medialeden, kwam in actie tijdens de pro-democratische protesten van de Umbrella Movement in Hongkong in 2014. De groep riep met spoed honderdtweeënveertig pro-PRC mediakanalen in Azië, Europa, Afrika, de Verenigde Staten en Australië bijeen om haar ‘Safeguarding Hong Kong’ verklaring te publiceren die het perspectief van de CCP ondersteunt. [125]

Naast de economische ‘kolonisatie’ van Afrika door de VRC hebben ook de media van de CCP alle uithoeken van het continent bereikt. De in China gevestigde televisie- en mediagroep StarTimes is nu actief in dertig Afrikaanse landen en beweert de snelst groeiende en meest invloedrijke digitale tv-operator in Afrika” te zijn. [126] Het regime is niet-aflatend in zijn penetratie van overzeese media.

Het onderdrukken van tegengeluiden is een ander aspect van de propaganda-operaties van de CCP in het buitenland. De partij bedreigt journalisten die haar aan de kaak stellen met visumweigeringen en andere vormen van intimidatie, hetgeen leidt tot zelfcensuur. Het resultaat is dat er wereldwijd maar weinig mediabedrijven zijn die een volledig onafhankelijk standpunt over de CCP innemen zonder rekening te houden met door het regime opgelegde consequenties.

Er zijn verschillende manieren voor een tiranniek regime als de CCP om zijn publieke imago te verbeteren. De eerste en meest directe manier is echte hervormingen door te voeren en over te stappen op een regeringsvorm die de mensenrechten, de universele waarden en de rechtsstaat eerbiedigt. De tweede manier is dat het regime zijn misdaden verdoezelt door middel van censuur. De derde manier is de buitenwereld er actief van te overtuigen de kant van het regime te kiezen. De derde methode biedt de meest effectieve vorm van dekmantel voor tirannie.

De CCP heeft gedurende tientallen jaren zowel de tweede als de derde methode gelijktijdig gebruikt. Zij maakt gebruik van allerlei grootschalige propaganda-activiteiten om zich op buitenlanders te richten en de geesten van de mensen zodanig te veranderen dat zij positief over communistisch China gaan denken, of tenminste geen kritiek hebben op de fundamentele gebreken ervan. In sommige gevallen slaagt de propaganda van de CCP er zelfs in hen in het moeras te trekken en tot actieve bondgenoten te maken. Door middel van uitgebreide investeringen en sluwe operaties heeft de Partij een wereldwijd systeem opgezet voor het creëren van bondgenootschappen, het isoleren van vijanden, en het veranderen van neutrale entiteiten in sympathisanten of schurken.

Manipuleren van culturele uitwisseling om de wereld te indoctrineren met de CCP cultuur

Ideologische en politieke indoctrinatie is een essentieel instrument in de vernietiging van de traditionele Chinese cultuur door de CCP. Maar in de afgelopen jaren heeft de Partij haar toewijding aan het herstel van de traditionele cultuur in de verf gezet, in een poging zichzelf op te werpen als de legitieme vertegenwoordiger van de Chinese natie en haar identiteit. Zoals in eerdere hoofdstukken van dit boek is besproken, is bij deze vermeende restauratie de ziel van de tradities weggelaten en vervangen door een nepversie die doordrenkt is van afwijkende communistische partijcultuur. Dit heeft niet alleen de wereld misleid, maar ook het oude erfgoed van China verder ondermijnd. Typische voorbeelden van dit streven zijn de Confucius Instituten, die overal ter wereld op campussen van universiteiten en middelbare scholen worden opgezet.

Confucius Instituten ondermijnen belangrijke academische beginselen van autonomie en vrijheid van onderzoek, streven ernaar de versie van de CCP van historische gebeurtenissen te bevorderen, verdraaien de geschiedenis van China, en verzwijgen de ontstellende staat van dienst van de CCP op het gebied van de mensenrechten. In sommige klaslokalen van het Confucius Instituut hangen citaten van Mao aan de muur. Oppervlakkig gezien beweren de Confucius-instituten de Chinese cultuur te onderwijzen, terwijl zij in feite de communistische doctrine propageren en de partijcultuur overbrengen.

Volgens onvolledige statistieken had de VRC eind 2017 ten minste 525 Confucius Instituten (gericht op hogescholen en universiteiten) opgericht en 1.113 Confucius Classrooms (gericht op basis- en middelbare scholen) geopend in meer dan 145 landen. [127] De financiering van de Confucius-instituten wordt verstrekt door Hanban, een organisatie die gelieerd is aan het United Front Work Department (UFWD) van de CCP. Op het gebruik van de fondsen wordt toegezien door personeel van de ambassades en consulaten van de Volksrepubliek China.

De Confucius Instituten bieden niet alleen culturele en taalcursussen aan, maar verdraaien ook de geschiedenis en organiseren zelfs protesten tegen activiteiten die volgens de CCP haar dominantie bedreigen. Zo hebben pro-Beijing sprekers, die zijn uitgenodigd voor door Confucius Instituten gesponsorde evenementen, de leugens van de CCP over Tibet herhaald, terwijl anderen hebben beweerd dat de Verenigde Staten China in de Korea-oorlog hebben getrokken door Chinese dorpen te bombarderen, volgens een rapport uit 2018 van de US-China Economic and Security Review Commission (USCC) van het Congres. [128]

De Amerikaanse National Defense Authorization Act voor het fiscale jaar 2019 veroordeelt de pogingen van de CCP om de publieke opinie in de VS te beïnvloeden, met name ‘media, culturele instellingen, bedrijven, en academische en politieke groeperingen’. De wet verbiedt expliciet dat er nationale defensiefondsen worden gegeven aan Chinese taalafdelingen van Amerikaanse universiteiten waar een Confucius Instituut bestaat. [129]

De propagandacampagne van de CCP in het buitenland is een belangrijk project dat erop gericht is wereldwijd de publieke opinie over het regime te veranderen. De CCP verspreidt haar verderfelijke ideologie via deze propaganda, die de mensen ernstig heeft misleid over het regime, de werkwijze van het regime, de schendingen van de mensenrechten door het regime en het communisme in het algemeen.

b. Het doel van verenigd-front werk: De vrije wereld van binnenuit desintegreren

Op 18 december 2018 vierde de CCP de veertigste verjaardag van haar zogenaamde hervorming en openstelling. Het reikte de China Reform Friendship Medal uit aan tien invloedrijke buitenlanders om “de internationale gemeenschap te bedanken voor de steun aan China’s hervormingen.” Onder deze tien buitenlanders bevonden zich Juan Antonio Samaranch, voormalig voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, dat China had uitgekozen om de Olympische Spelen van 2008 te organiseren; en Robert Lawrence Kuhn, een Amerikaans zakenman die zijn naam leende als auteur van een kruiperige biografie van voormalig CCP-hoofd Jiang. In de afgelopen decennia hebben talloze politici en beroemdheden zich medeplichtig gemaakt aan de eensgezindheidstactiek van de CCP.

Mao bestempelde het verenigd-front als een van de ‘drie magische schatten’ van de CCP. Westerse regeringen zijn misleid en hebben verliezen geleden door deze tactiek, maar sommigen beginnen wakker te worden, en er zijn een aantal onderzoeksrapporten over het verenigd front gepubliceerd.

Het USCC-rapport van 2018 China’s Overseas United Front Work schetst de structuur en operaties van het overzeese verenigd-front werk van de CCP, inclusief hoe de CCP verschillende soorten gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties gebruikt voor haar verenigd-front werk en de implicaties voor de Verenigde Staten en andere westerse landen. In het rapport staat: “Deze verhoging van het belang van het verenigd-front werk heeft geleid tot een groter aantal verenigd-front-functionarissen die zijn aangesteld op topfuncties van de CCP en de regering, waardoor ruwweg 40.000 nieuwe verenigd-front-kaderleden zijn toegevoegd.” [131]

De denktank Global Public Policy Institute publiceerde in 2018 een rapport waarin de activiteiten van het verenigd-front van de CCP in Europa in detail werden beschreven. [132] Het Hoover Institution van de Stanford University bracht op 29 nov. 2018 een gedetailleerd rapport uit over hetzelfde onderwerp. Het rapport stelt het volgende: “China’s beïnvloedingsactiviteiten zijn verder gegaan dan hun traditionele verenigd-front focus op diasporagemeenschappen om zich te richten op een veel breder scala van sectoren in westerse samenlevingen, variërend van denktanks, universiteiten en media tot staats-, lokale, en nationale overheidsinstellingen. China tracht opvattingen te bevorderen die positief zijn voor de Chinese regering, beleid, samenleving en cultuur; alternatieve opvattingen te onderdrukken; en belangrijke Amerikaanse spelers te coöpteren om China’s doelstellingen op het gebied van het buitenlands beleid en zijn economische belangen te ondersteunen.” [133]

Het verenigd-front van de CCP is in de eerste plaats gericht tegen de volgende actoren in het Westen: politici en zakenmensen; academici en leden van denktanks; overzeese Chinese leiders, zakenmensen en studenten; de film- en amusementsindustrie; en overzeese dissidenten.

Politici en zakenmensen

Volgens het USCC-rapport beschouwt de CCP haar eendrachtig optreden als een belangrijk instrument om de binnenlandse en internationale steun voor de partij te versterken. Dit omvat ook het omkopen van westerse politici. Door overreding, verleiding en het opbouwen van relaties onderhoudt de CCP nauwe banden met vele hoge ambtenaren in westerse regeringen. De Partij behandelt deze politici als haar ‘staatsschatten’, geeft hen overvloedige geschenken en verleent hen titels als ‘oude vrienden van China’. Onder hen bevinden zich huidige en voormalige secretarissen-generaal van de Verenigde Naties, staatshoofden, hooggeplaatste regeringsambtenaren, hooggeplaatste regeringsadviseurs, hoofden van internationale organisaties, beroemde academici en denktankgeleerden, en mediamagnaten. Van al deze mensen in het verenigde-front netwerk wordt verwacht dat zij op cruciale momenten hun steun aan de CCP betuigen.

Patrick Ho Chi-ping, een voormalige secretaris voor binnenlandse zaken in Hongkong, werd in december 2018 in de Verenigde Staten veroordeeld voor omkoping. Ho had nauwe banden met de CCP, en kocht hoge ambtenaren in twee Afrikaanse landen om namens China Energy Co. Ltd., een aan de CCP gelieerd energiebedrijf, om mijnbouwrechten te verkrijgen. [134]

In Amerikaanse gerechtsdocumenten wordt ook de corruptie en spionage door de Chinese telecommunicatiegigant ZTE gedocumenteerd. Twee hooggeplaatste telecomfunctionarissen in Liberia getuigden dat ZTE tussen 2005 en 2007 talrijke functionarissen – waaronder de president, regeringsfunctionarissen en rechters – heeft omgekocht met papieren zakken vol met duizenden dollars in contanten. [135]

De CCP gebruikt geld en vrouwen om politieke leiders in de val te lokken en hen vervolgens te gebruiken als pionnen die moeten helpen om de doeleinden van het regime te verwezenlijken. In een memorandum na de tussentijdse verkiezingen van november 2014 in de VS heeft CEFC China Energy een plan geschetst om relaties en vriendschappen aan te knopen met politici. Ye Jianming, de nu in ongenade gevallen voorzitter van het bedrijf, heeft sterke banden met Europese politieke leiders. Hij heeft ooit een veiligheidsadviseur van een Amerikaanse president gevraagd om het Amerikaanse leger ervan te overtuigen Syrië niet te bombarderen omdat hij daar olievelden wilde opkopen. Ye ging ook prat op connecties met hoge ambtenaren bij de Federal Reserve en de Verenigde Naties, en met familieleden van Amerikaanse regeringsfunctionarissen. [136]

Wanneer zij dat nodig acht, kan de CCP verschillende tijdelijke verenigde-fronten vormen om haar vijanden te isoleren. Zo heeft de CCP gebruik gemaakt van de stemmen van de ontwikkelingslanden, wier ambtenaren zij eerder heeft omgekocht, om moties bij de Verenigde Naties aan te nemen of te blokkeren. Via tussenpersonen heeft zij de pogingen van de VS om het Midden-Oosten te stabiliseren, verstoord. Intussen is ze erin geslaagd nieuwe economische allianties te smeden. In de handelsoorlog tussen de VS en China heeft de CCP getracht een conflict te zaaien tussen de Verenigde Staten en Europa, met de bedoeling Europa te gebruiken als onderdeel van een ander verenigd-front tegen de Verenigde Staten.

Lokale politici zijn ook het doelwit van het verenigd-front van de CCP. Het gaat om gemeenschapsleiders, gemeenteraadsleden, burgemeesters, staatssenatoren en anderen. De gebruikelijke aanpak is donaties aan plaatselijke politici via Chinese organisaties of handelaren, die worden uitgenodigd voor een bezoek aan China, waar zij steekpenningen ontvangen. Hun familiebedrijven krijgen een speciale behandeling in China. In gevallen van seksuele uitlokking, bekend als ’honey traps’, is vaak sprake van chantage en de CCP maakt vaak gebruik van deze tactiek.

Chen Yonglin, een voormalige officier van het Chinese consulaat in Sydney, Australië, die in 2005 was overgelopen, vertelde The Epoch Times dat het verenigd-front in de Australische regering was geïnfiltreerd en ambtenaren had gecorrumpeerd. Chen zei: “Het bedrag aan privéomkoping voor de ambtenaren overtrof ruimschoots de politieke donaties. Vooral de hogere ambtenaren; de steekpenningen waren enorm. … Een ander aspect van omkoping zijn de volledig verzorgde reizen naar China, waar ambtenaren als koningen worden behandeld. Dit omvat prostitutie betaald door Chinese bedrijven. Veel ambtenaren veranderden hun houding na hun terugkeer uit China.” [137]

Met haar sterke financiële steun heeft de CCP communistische en linkse politici over de hele wereld betaald om haar agenten te worden in die landen, ten einde de communistische ideologie verder te verspreiden.

De CCP past dezelfde tactiek toe op mensen in de financiële sector en een aantal andere bedrijfstakken. Zakenlieden en ondernemers worden als koningen behandeld en krijgen zakelijke stimulansen. In ruil daarvoor worden zij de spreekbuis van de CCP bij het lobbyen bij hun regeringen en het beïnvloeden van het financiële en economische beleid van hun landen. In de handelsoorlog tussen de VS en China had de CCP veelvuldig contact met financiële magnaten op Wall Street. Veel financiële topbedrijven en internationale ondernemingen doen zaken in China. Om hun zaken daar te helpen uitbreiden, huren deze bedrijven talrijke kinderen van hooggeplaatste Chinese ambtenaren in, die ‘kroonprinsen van de partij’ worden genoemd. Op hun beurt fungeren deze ‘kroonprinsen’ als de ogen, oren en stem van de Partij in die bedrijven.

Academische kringen en denktanks

Veel denktanks in het Westen geven rechtstreeks vorm aan het beleid en de strategie van hun land ten aanzien van China; daarom besteedt de CCP bijzondere aandacht aan hen. De CCP oefent controle uit over denktanks via financiële sponsoring. Zij heeft bijna alle denktanks die met China te maken hebben omgekocht, gecontroleerd of beïnvloed. [138] De Chinese techgigant Huawei heeft financiële steun verleend aan denktanks in Washington, die vervolgens positieve rapporten over Huawei schrijven, volgens een rapport uit 2018 van de Washington Post. [139]

Huawei sponsort meer dan twintig universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, waaronder de universiteiten van Cambridge en Oxford. Historicus Anthony Glees, een Britse expert in nationale veiligheid, zei: “Dit gaat over de elektronische agenda die wordt aangestuurd door de injectie van Chinees geld in Britse universiteiten. Dat is een kwestie van nationale veiligheid.” [140] Huawei trok via haar Seeds for the Future programma een groot aantal jonge getalenteerde ingenieurs aan – een klassieke communistische subversietactiek.

De CCP koopt overzeese geleerden, vooral China-waarnemers, om met geld, status en roem. Sommige van deze geleerden volgen de retorische lijn van de CCP op de voet en publiceren boeken en artikelen om de ‘vreedzame opkomst’ van de CCP, de concepten van de ‘China-droom’ of het ‘China-model’ uit te leggen. De standpunten van deze geleerden beïnvloeden vervolgens het China-beleid van westerse regeringen om de CCP tegemoet te komen in haar pogingen de internationale orde te kapen.

Tot overmaat van ramp zijn westerse geesteswetenschappers en sociologen in de afgelopen decennia sterk beïnvloed door stromingen van de communistische ideologie. Met een klein beetje invloed van de CCP kunnen zij van louter ondersteuning van de linkse ideologie overgaan tot omarming van de heerschappij van de Partij.

Overzeese Chinese leiders, zakenlieden en studenten

De CCP heeft met succes gebruik gemaakt van het patriottisme van overzeese Chinese studenten om sympathie te kweken voor het beleid en de ideologie van de CCP. Om de steun van overzeese Chinezen te winnen, geeft de CCP hen financiële steun. Zij gebruikt vaak de uitdrukking “de liefde voor het vaderland, de vriendschap van verwanten” als onderdeel van haar opzettelijke vermenging van China en de CCP om overzeese Chinezen te misleiden. De partij gebruikt ook een uitgebreid overzees netwerk van organisaties, aanhangers en spionnen om haar tegenstanders te marginaliseren en aan te vallen.

De CCP gebruikt verschillende voorwendselen om overzeese Chinezen uit te nodigen zaken te doen met en te investeren in het vasteland van China. Zij geeft overzeese Chinese leiders een speciale behandeling wanneer zij het land bezoeken, regelt voor hen ontmoetingen met hooggeplaatste ambtenaren en nodigt hen uit om de vieringen van de nationale feestdagen van de Volksrepubliek China bij te wonen.

Zach Dorfman, senior fellow bij de Carnegie Council for Ethics in International Affairs, heeft in Politico een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin Chinese en Russische spionageactiviteiten in Silicon Valley aan het licht worden gebracht, met bijzondere aandacht voor Chinese actoren. Het rapport onderzocht Rose Pak, de Chinese manipulator en machtig influencer uit San Francisco, als voorbeeld. Het merkte op dat de CCP Pak gebruikte om de Chinese Kamer van Koophandel in San Francisco de Falun Gong, Tibetaanse, pro-Taiwan, en Oeigoerse groepen te laten marginaliseren, door hen te verhinderen deel te nemen aan de Chinese Nieuwjaarsparade. [141]

In het USCC-rapport werd ook gedetailleerd beschreven hoe Chinese Studenten en Scholieren Associaties (CSSA) door de CCP worden gecontroleerd. Op hun websites vermelden sommige CSSA-afdelingen rechtstreeks dat zij zijn opgericht door het plaatselijke Chinese consulaat of dochterondernemingen daarvan zijn, terwijl in andere gevallen de controle clandestien wordt uitgevoerd. Deze organisaties ontvangen orders van de Chinese consulaten en verhinderen dat afwijkende meningen worden geuit. Ambtenaren van de consulaten vallen studenten die van de lijn van de Communistische Partij afwijken lastig, intimideren en controleren hen.

CSSA’s en daaraan gelieerde personen voeren soms zelfs industriële en economische spionage uit. In 2005 meldde het Franse dagblad Le Monde dat de CSSA van de Universiteit van Leuven in België de spionagegroep van de CCP in het land was. Soms bestaan dergelijke spionagenetwerken uit enkele honderden agenten die in verschillende bedrijven in Europa werken. [142]

De film- en amusementsindustrie

De laatste jaren heeft de CCP haar infiltratie-inspanningen in de Amerikaanse amusementsindustrie opgevoerd. In 2012 gaf de Chinese Wanda Group 2,6 miljard dollar uit om AMC, de op één na grootste bioscoopketen in de Verenigde Staten, over te nemen. Sindsdien heeft het Legendary Entertainment overgenomen voor $ 3,5 miljard, en Carmike Cinemas, de op drie na grootste bioscoopketen in de Verenigde Staten, voor $ 1,1 miljard. [143] In 2016 verwierf Ali Pictures een belang in Steven Spielberg’s Amblin Partners, en plaatste een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Amblin om deel te nemen aan belangrijke besluitvorming. [144]

Een van de hoofddoelen van de CCP bij het infiltreren in de amusementsindustrie is de wereld het script van de CCP te laten volgen – door een positief beeld te schetsen van de CCP en China’s zogenaamde vreedzame opkomst – om de tirannieke ambities van het regime te verhullen. Tegelijkertijd verdoezelt dit beeld hoe de export van partijcultuur de wereld heeft gecorrumpeerd. Tussen 1997 en 2013 investeerde China in slechts twaalf van de honderd best verdienende Hollywoodfilms. Maar in de daaropvolgende vijf jaar heeft China eenenveertig van Hollywoods populairste films medegefinancierd. [145]

Hollywood begeert China’s snel groeiende filmmarkt, en leidinggevenden zijn zich er terdege van bewust dat zij van deze markt zullen worden uitgesloten als zij zich niet aan de partijlijn houden. Daarom zorgen zij ervoor dat zij zich aan de Chinese censuur houden. Amerikaanse filmsterren die stelling hebben genomen tegen de onderdrukking door de CCP worden de toegang tot het land ontzegd, of hun films worden uitgesloten van de Chinese markt. Hollywood ster Richard Gere’s duidelijke steun voor Tibet, bijvoorbeeld, leidde ertoe dat hem de toegang tot China werd ontzegd, waardoor zijn carrière in de Verenigde Staten werd beperkt, omdat filmproducenten probeerden te voorkomen dat hij de CCP zou beledigen of provoceren. [147] Andere filmsterren zijn ook op de zwarte lijst gezet voor dergelijke ‘overtredingen’.

Overzeese deskundigen en dissidenten marginaliseren

De CCP heeft intimidatie en stimulansen gebruikt om Westerse China-geleerden te beïnvloeden en de deskundigen die kritisch staan tegenover het regime te marginaliseren. Dit heeft ertoe geleid dat velen vrijwillig zelfcensuur plegen. Intimidatie houdt onder meer in dat visa worden geweigerd, wat de meeste gevolgen heeft voor jonge wetenschappers. Omwille van professionele vooruitgang vermijden velen vrijwillig de bespreking van de mensenrechten, Tibet en andere gevoelige onderwerpen die de woede van de Partij zouden kunnen wekken.

Perry Link, professor in Oost-Aziatische studies, werd door de CCP op een zwarte lijst geplaatst wegens zijn wetenschappelijk onderzoek naar het bloedbad op het Tiananmen-plein. Zijn behandeling door het regime werd een ‘les’ voor jonge geleerden over wat niet te doen. [148]

In oktober 2017 ging Benedict Rogers, plaatsvervangend voorzitter van de mensenrechtencommissie van de Britse Conservatieve Partij en aanhanger van de democratiebeweging in Hongkong, op privébezoek in Hongkong om vrienden te zien, onder wie democratieactivisten, maar werd de toegang geweigerd en gerepatrieerd op de luchthaven van Hongkong. [149]

In het rapport van 2018 van de USCC stond ook dat agenten van de inlichtingendienst van de VRC mensen uit etnische minderheden, waaronder Oeigoeren die in het buitenland wonen, proberen te rekruteren om als spion op te treden. Weigering kan leiden tot vervolging van hun familieleden in China. Oeigoeren die bedreigd zijn, verklaren dat het doel van dergelijke bedreigingen niet alleen is om informatie te verzamelen over de Oeigoerse diaspora, maar ook om tweedracht te zaaien en hen te verhinderen om zich effectief te verzetten tegen de CCP. [150]

c. Economische oorlogsvoering: Het zware wapentuig van de CCP

Als externe buitenlandse propaganda, perceptie-management en eendrachtig optreden de zachte macht van de CCP zijn, dan moet haar high-tech industrie de harde macht van de Partij zijn. In de jaren vijftig was de slogan van de CCP “het Verenigd Koninkrijk overtreffen en de Verenigde Staten inhalen”. Vandaag de dag is die strategie een legitieme bedreiging geworden.

Sinds de jaren tachtig heeft de VRC een reeks strategische plannen op het gebied van wetenschap en technologie uitgevoerd, waaronder het 863-programma (ook bekend als het State High Technology Research and Development Program), dat de diefstal van technologie uit andere landen hielp vergemakkelijken; het Torch-programma, dat hightech commerciële industrieën hielp opbouwen; het 973-programma, voor wetenschappelijk onderzoek; en het 211-project, dat universiteiten hielp ‘hervormen’. [151][152] Het Made in China 2025-plan heeft tot doel China tegen 2025 om te vormen van een productieland tot een productiemacht, door het voortouw te nemen op het gebied van big data, 5G en dergelijke. De strategie omvat ambitieuze plannen voor kunstmatige intelligentie, waarin China in 2030 een wereldleider wil zijn. Het doel is om de status van de VRC als wereldfabriek op te waarderen tot die van een geavanceerde productiegigant, om zo wereldwijde suprematie te bereiken. [153]

Onder normale omstandigheden is het gebruikelijk dat een land staatsmiddelen inzet ten behoeve van de industriële ontwikkeling, of investeert in het onderzoek naar sleuteltechnologieën. Maar de high-tech ontwikkelingsstrategie van de CCP vormt een fundamentele bedreiging voor de vrije wereld. De Volksrepubliek China is geen normaal land en houdt zich niet aan de normen die de internationale betrekkingen beheersen. Het doel van de technologische ontwikkeling van de CCP is niet om zich aan te sluiten bij de gelederen van de andere high-tech-landen in de wereld of om op gelijke voet met hen te concurreren, maar om tegenstanders uit te schakelen en de westerse economieën – met name die van de Verenigde Staten – onderuit te halen en zo een stap dichter bij wereldheerschappij te komen.

Technologische innovatie is de vrucht van individuele vrijheid, die in natuurlijk conflict is met de totalitaire heerschappij van het communisme. Onderzoekers op het vasteland van China hebben niet de vrijheid om buitenlandse zoekmachines te gebruiken, laat staan dat zij hun vrijheid op andere manieren kunnen uiten. Het is dus inderdaad moeilijk om echte doorbraken te maken op het gebied van wetenschappelijke en technologische innovatie, gezien de beperkingen die de CCP oplegt aan het denken en de toegang tot informatie.

Om dit te compenseren heeft de Partij verschillende achterbakse middelen gebruikt om westerse technologie te stelen en veelbelovend talent voor zich te winnen, en heeft zij ook oneerlijke en buitengewone maatregelen genomen om de westerse industrie te ondermijnen. De Volksrepubliek China heeft gekozen voor een aanpak die het gehele staatsapparaat omvat, waarbij overheidsinstanties en -bedrijven, het leger, particuliere bedrijven en individuen worden betrokken om technologieën te stelen waaraan het Westen tientallen jaren en enorme sommen geld heeft besteed om ze te ontwikkelen. Na het gestolen intellectuele eigendom te hebben geassimileerd en verbeterd, produceren Chinese bedrijven op het vasteland massaal hoogtechnologische goederen tegen lage kosten en dumpen deze op de internationale markten, waarbij zij buitenlandse ondernemingen uit de markt drukken, die in particuliere handen zijn en de regelgeving niet kunnen omzeilen zoals in de Volksrepubliek China gebeurt. Deze economische strategie vormt een belangrijk onderdeel van de ‘onbeperkte oorlogsvoering’ van de CCP tegen het Westen.

De valstrik van handelstechnologie voor markttoegang

De laatste jaren is China’s hogesnelheidsspoorwegnet bijna een reclame geworden voor China’s hoogwaardige productie, en is het begrip ‘HST diplomatie’ ontstaan. De Chinese staatsmedia hebben het werk van China op dit gebied ‘legendarisch’ genoemd, omwille van de snelle ontwikkeling in slechts tien jaar. Maar voor Westerse bedrijven is China’s aanleg van hogesnelheidslijnen een nachtmerrie geweest van technologische diefstal, gevangen zitten en wat uiteindelijk enorme verliezen werden in ruil voor slechts kleine voordelen.

De werkzaamheden voor het hogesnelheidsspoorwegproject begonnen in het begin van de jaren negentig. Eind 2005 liet de CCP het idee varen om de technologie zelf te ontwikkelen en wendde zich tot westerse technologie. Het doel van de CCP was vanaf het begin duidelijk: Zij was van plan eerst de technologie te verwerven, deze vervolgens te fabriceren en tegen lagere prijzen op de wereldmarkt te verkopen.

Van Chinese zijde wordt geëist dat buitenlandse fabrikanten een technologietransfercontract ondertekenen met een Chinese binnenlandse onderneming alvorens in te schrijven op bouwcontracten. Het Chinese regime heeft ook formele interne evaluaties ingesteld, ‘evaluaties van de technologie-overdracht-implementatie’ genoemd, die zich niet richten op de vraag hoe goed buitenlandse bedrijven hun systemen onderrichten, maar veeleer op de vraag hoe goed binnenlandse bedrijven deze aanleren. Als binnenlandse bedrijven de technologie niet volledig beheersen, betaalt China niet. De autoriteiten eisen ook dat tegen de laatste partij orders, lokale bedrijven 70 procent van de orders moeten produceren. [154]

Omdat buitenlandse bedrijven van mening waren dat toegang tot de Chinese markt een niet te missen kans was, weerhielden dergelijke voorwaarden hen er niet van contracten te ondertekenen. Kawasaki (Japan), Alstom (Frankrijk), Siemens (Duitsland) en Bombardier (Canada) hebben allemaal een offerte ingediend. Toch was geen enkel westers bedrijf bereid zijn belangrijkste en meest gewaardeerde technologie over te dragen. De CCP bleef dus spelletjes spelen met verschillende van de bedrijven in de hoop dat ten minste één zou toegeven en iets van echte waarde zou opgeven ten voordele van kortetermijnbelangen. Toen bleek dat één bedrijf een deel van de Chinese markt zou krijgen in ruil voor technologie, begonnen de andere bedrijven te vrezen dat zij buiten de boot zouden vallen. Aldus trapten verschillende van hen in de val van de CCP, met als resultaat dat China sleuteltechnologie kon ontfutselen aan de vier bovengenoemde bedrijven.

De Volksrepubliek China heeft enorme bedragen in het spoorwegproject geïnvesteerd zonder rekening te houden met de grote kosten en Chinese bedrijven hebben op het vlak van lopende kilometers ‘s werelds meest uitgebreide hogesnelheidsspoorwegsysteem aangelegd. In een paar jaar tijd assimileerde China snel westerse technologie, die vervolgens werd omgezet in ‘onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten’. Wat de westerse bedrijven echt schokte, was toen de VRC vervolgens in het buitenland octrooien op hogesnelheidslijnen begon aan te vragen, waarbij de Chinese bedrijven op de internationale markt felle concurrenten werden van hun vroegere leermeesters. Omdat de Chinese bedrijven op dit gebied veel praktische ervaring hebben opgedaan en alle industriële voordelen genieten van productie op grote schaal en de massale financiële steun van de staat, beschikt de Chinese hogesnelheidsspoorwegindustrie over een concurrentievoordeel ten opzichte van concurrerende bedrijven. Het is een sleutelelement geworden van het ’One Belt, One Road’-project van de partij.

Terwijl buitenlandse bedrijven er ooit van droomden hun deel van de enorme markt voor hogesnelheidstreinen in China te veroveren, ontdekten zij in plaats daarvan dat zij niet alleen uit die markt werden gedrukt, maar dat zij ook een taaie internationale concurrent hadden gecreëerd. Yoshiyuki Kasai, erevoorzitter van de Central Japan Railway Company, zei: “De Shinkansen [de Japanse ’kogel trein’] is het juweel van Japan. De technologie overdracht aan China was een grote fout.” [155]

De CCP zelf erkent dat China’s succes op het gebied van de hogesnelheidstrein werd bereikt door op de schouders van reuzen te gaan staan. Het doel van de CCP was vanaf het begin om een reus te worden en zo alle anderen te verslaan. De CCP heeft expliciet een tweeledig doel: op korte termijn wil zij economische verwezenlijkingen gebruiken om de legitimiteit van haar regime te bewijzen en economische en technologische vooruitgang te boeken om nationalistische sentimenten en propaganda in stand te houden en aan te wakkeren. Maar op lange termijn wil zij bewijzen dat haar communistische systeem superieur is aan het kapitalistische, dus steelt zij zonder scrupules technologie en gebruikt zij de macht van het hele land om te concurreren met het kapitalistische vrije ondernemerschap.

De tactiek van de CCP – markttoegang beloven in ruil voor technologie, technologieoverdracht afdwingen, buitenlandse technologie absorberen en verbeteren, Chinese bedrijven eerst op de binnenlandse markt laten oefenen voordat zij de wereldmarkt betreden, en produkten wereldwijd dumpen om concurrenten te onderbieden – heeft westerse bedrijven en arbeidsmarkten enorm benadeeld.

In 2015 stelde de CCP het tienjarenproject Made in China 2025 voor, met de bedoeling dat China tegen 2025 zou zijn omgevormd van een groot productieland tot een productiemacht, en dat de maakindustrie van het land tegen 2035 die van industrieel geavanceerde landen als Duitsland en Japan zou overtreffen. De VRC hoopt dat het tegen 2049 een leidende rol zal spelen op het gebied van innovatie in belangrijke productiesectoren. Met dergelijke hoogdravende retoriek heeft de CCP de status van haar verwerkende sector verheven tot ‘het fundament van de natie’ en ‘het instrument voor de verjonging van het land’.

Een industriële supermacht gebouwd op diefstal

Hoe heeft de CCP de Chinese productie en het innovatiepotentieel in zo’n korte tijd een impuls kunnen geven? Het heeft dezelfde oude trucs gebruikt: Het dwong bedrijven om hun technologieën over te dragen, zoals in het geval van de hogesnelheidstrein, en eiste dat buitenlandse bedrijven joint ventures aangingen met Chinese bedrijven zodat zij de technologieën van de buitenlandse bedrijven konden verwerven. Bovendien moedigde het regime binnenlandse bedrijven aan overnames te doen van overzeese hightechbedrijven, rechtstreeks te investeren in startende ondernemingen met sleuteltechnologieën en overzeese centra voor onderzoek en ontwikkeling op te richten. Het stimuleerde toonaangevende buitenlandse technologie- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen om onderzoek- en ontwikkelcentra in China op te zetten, en het maakte gebruik van gerichte beleidsmaatregelen om buitenlandse technologiedeskundigen binnen te halen.

Veel startups in Silicon Valley hebben kapitaal nodig. De CCP gebruikt belastinggeld om in hen te investeren om zo de hand te leggen op nieuwe technologieën, waaronder raketmotoren, sensoren voor autonome marineschepen, en 3D-printers die flexibele schermen vervaardigen die in cockpits van gevechtsvliegtuigen kunnen worden gebruikt. Ken Wilcox, voorzitter emeritus van Silicon Valley Bank, zei in 2017 dat hij binnen een periode van zes maanden door drie verschillende Chinese staatsbedrijven werd benaderd over het kopen van technologie namens hen. Hij zei: “In alle drie de gevallen zeiden ze dat ze een mandaat van Beijing hadden, en ze hadden geen idee wat ze wilden kopen. Het was gewoon elke en alle technologie.” [156] Een onderzoeksrapport uit 2018 van het Office of the United States Trade Representative zei dat Digital Horizon Capital (voorheen Danhua Capital) het durfkapitaal van China gebruikt om de CCP te helpen toptechnologieën en intellectueel eigendom in de Verenigde Staten te bemachtigen. [157]

De PRC’s hang naar industriële spionage overtreft vele malen de reikwijdte van commerciële spionnen in het verleden. Om technologie en geheimen uit het Westen te stelen, mobiliseert het regime alle beschikbare personeel en tactieken – inclusief spionage, hackers, internationale studenten, bezoekende geleerden, Chinese en Taiwanese immigranten van het vasteland die in Westerse bedrijven werken, en westerlingen die worden gelokt met financiële belangen.

De CCP heeft haar zinnen gezet op het Amerikaanse F-35 stealth gevechtsvliegtuig. In 2016 werd een Canadees permanent staatsburger uit China, Su Bin, veroordeeld tot zesenveertig maanden gevangenisstraf voor het helpen stelen van plannen voor de F-35 en andere Amerikaanse militaire vliegtuigen. Su werkte samen met twee hackers van het Chinese leger om de computersystemen van de fabrikant Lockheed Martin binnen te dringen en de handelsgeheimen te stelen. Onderzoekers ontdekten dat Su’s groep ook informatie had gestolen over Lockheed’s F-22 stealth gevechtsvliegtuig en Boeing’s C-17 strategisch transportvliegtuig, alsmede 630.000 bestanden van Boeing’s systeem, in totaal zo’n 65 gigabyte aan gegevens. [158] De eigen J-20 stealth fighter van de PLA die de laatste jaren werd tentoongesteld, lijkt nu sterk op de Amerikaanse F-22, en de kleinere Chinese FC-31 is een imitatie van de F-35.

David Smith, een expert op het gebied van metamaterialen aan de Duke University, heeft een soort ‘onzichtbaarheidsmantel’ uitgevonden die op een dag de Amerikaanse strijdkrachten zou kunnen beschermen. Het Amerikaanse leger heeft miljoenen geïnvesteerd in zijn onderzoek. In 2006 kwam de Chinese student Ruopeng Liu naar de Verenigde Staten met het uitdrukkelijke doel om in Smiths lab te studeren, en werd de protégé van de wetenschapper. Een FBI contraspionage ambtenaar gelooft dat Liu een specifieke missie had: het verkrijgen van Smith’s onderzoek. In 2007 bracht Liu twee voormalige collega’s, die op kosten van het Chinese regime reisden, naar Smiths lab, en zij werkten gedurende een periode aan de onzichtbaarheidsmantel. Later werd de apparatuur die gebruikt werd om de mantel te maken gedupliceerd in Liu’s oude lab in China. [159]

Op 20 december 2018 heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie twee Chinese burgers aangeklaagd van de Chinese hackersorganisatie APT 10, die nauwe banden heeft met de CCP. Volgens de aanklacht voerde APT 10 van 2006 tot 2018 uitgebreide hackaanvallen uit, waarbij enorme hoeveelheden informatie werden gestolen van meer dan vijfenveertig organisaties, waaronder NASA en het ministerie van Energie. De gestolen documenten bevatten informatie over medicijnen, biotechnologie, financiën, productie, aardolie en aardgas. FBI-directeur Christopher Wray zei: “China’s doel is, simpel gezegd, om de VS te vervangen als ‘s werelds grootste supermacht, en ze gebruiken illegale methoden om dat te bereiken. Ze gebruiken een groeiende set van niet-traditionele en illegale methoden.” [160]

De Chinese diefstal van technologie en patenten is moeilijk te bestrijden en te voorkomen. Kathleen Puckett, een voormalige Amerikaanse contraspionage-officier in San Francisco, zei dat de CCP al haar inspanningen in spionage steekt en alles gratis krijgt. [161]

De CCP is een ‘oorlog tegen iedereen’ begonnen om geavanceerde technologie uit het Westen te roven, waarbij zij patriottisme, raciale gevoelens, geld en prestige gebruikt om haar ongekende rooftocht aan te sturen.

Sommigen hebben de Chinese diefstal van intellectueel eigendom verdedigd met het argument dat dergelijke activiteiten niet veel kunnen voorstellen, omdat Chinese bedrijven geen volledig beeld krijgen van de wijze waarop technologie wordt ingezet en opgeschaald. Maar het is erg gevaarlijk om op deze manier naar de industriële spionage van de VRC te kijken. Spionage in het elektronische tijdperk is totaal anders dan in de voorafgaande decennia, toen spionnen misschien wat foto’s namen. De spionnen van de CCP stelen nu hele databanken van onderzoek, en in veel gevallen pikken zij niet alleen de technologie, maar ook de deskundigen in. Met de kracht van de wereldfabriek die de Volksrepubliek China decennia lang heeft ontwikkeld en het onderzoek- en ontwikkel-potentieel dat het heeft vergaard, is het regime echt van plan om op basis van diefstal een supermacht op te bouwen op het vlak van maakindustrie. Het regime is daartoe in staat en ligt ook op koers om dat doel te bereiken.

Het ‘duizend talenten programma’: spionage en het aantrekken van talent

Vanaf de openstelling van het Chinese vasteland in de jaren zeventig tot vandaag hebben miljoenen Chinese studenten in het buitenland gestudeerd, en velen van hen hebben op verschillende gebieden succes geboekt. De CCP tracht deze getalenteerde personen, waarin het Westen heeft geïnvesteerd en die door het Westen zijn opgeleid, aan te werven en te gebruiken om de technologie en economische informatie die zij hebben verworven rechtstreeks naar China terug te brengen ter ondersteuning van de campagne van de Partij voor wereldwijde dominantie. Tot zijn recente verdwijning werd het duizend talenten programma uitgevoerd door verschillende Chinese regeringsdepartementen. Het duizend talenten programma, dat in 2008 van start ging, was ogenschijnlijk bedoeld om overzees Chinees toptalent aan te trekken voor voltijdse of kortetermijnfuncties in China. Maar het echte doel was de staatsindustrie de hand te laten leggen op nieuwe technologie en intellectueel eigendom uit het Westen. In 2020 is, na toenemende druk vanuit het Westen, informatie over het programma uit de openbaarheid verdwenen.

De FBI heeft in september 2015 een document over de talentenprogramma’s vrijgegeven. Daarin wordt geconcludeerd dat de doelgerichte aanwervingen China in staat stellen op drie manieren te profiteren: toegang krijgen tot onderzoek en expertise op het gebied van geavanceerde technologie, profiteren van jarenlang wetenschappelijk onderzoek dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd en door Amerikaanse overheidssubsidies en particuliere financiering wordt ondersteund, en de Amerikaanse economie ernstig beïnvloeden. [162]

Het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) merkte in een rapport uit 2018 op dat buitenlanders Amerikaanse intellectueel eigendom hadden overgedragen aan hun geboorteland terwijl ze op de loonlijst van de Amerikaanse overheid stonden. Hun acties hebben oneerlijke gevolgen gehad voor alle Amerikaanse academische instellingen. [163] M. Roy Wilson, een co-auteur van het rapport en medevoorzitter van de adviescommissie van de NIH-directeur, zei dat het hebben van toegang tot waardevol intellectueel eigendom een belangrijke kwalificatie is om deel uit te maken van het Duizend Talenten programma. Hij zei dat het probleem aanzienlijk was, niet willekeurig, en dat de ernst van de verliezen aan intellectueel eigendom onmogelijk te negeren was. [164]

Peter Harrell, adjunct senior staflid in het energie-, economie-, en veiligheidsprogramma van het Center for a New American Security, zei: “China volgt in het streven naar technologische capaciteiten een benadering die de hele samenleving omvat. Dat omvat het opkopen van innovatieve bedrijven via overzeese investeringen, het eisen van westerse bedrijven om geavanceerde technologieën over te dragen aan China als voorwaarde voor markttoegang, het verstrekken van enorme staatsmiddelen om binnenlandse technologische ontwikkeling te financieren, het financieren van opleidingen voor Chinese topstudenten en onderzoekers in het buitenland, en het betalen van een fikse premie om talent terug te halen naar China.” [165]

Het Duizend Talenten programma omvatte als doelwit bijna alle Chinese studenten die sedert de jaren ’80 naar de Verenigde Staten zijn gekomen en die toegang hebben tot nuttige informatie voor de industriële, technologische en economische ontwikkeling van het regime – potentieel tienduizenden personen. De CCP mobiliseert het vermogen van het hele land en de hele bevolking om onbeperkte oorlogsvoering te voeren bij het werven van talent en het vergaren van intellectueel eigendom.

Een sinistere inspanning over alle beleidsniveaus heen

Naast regelrechte diefstal zijn overheidssteun en -subsidies in de Volksrepubliek China ook een belangrijk middel voor de CCP om haar ambities te verwezenlijken. Staatssteun betekent dat het regime enorme sommen geld kan gebruiken om belangrijke industrieën te steunen. In feite gaat het erom China’s nationale macht te gebruiken om druk uit te oefenen op particuliere ondernemingen in het Westen. Dit vormt een enorme, unieke uitdaging voor landen waar de leiders democratisch gekozen worden en de besluitvorming binnen bedrijven aan het bedrijfsleven zelf overlaten. Chinese subsidies – die uiteindelijk uit de zak van de niet-instemmende belastingbetaler worden gehaald – betekenen dat Chinese fabrikanten de werkelijke kosten van het zakendoen kunnen negeren, waardoor zij onstuitbare roofdieren op de internationale markten worden.

De zonnecelindustrie is een klassiek voorbeeld van de subsidies van het CCP-regime. In het begin van de jaren 2000 stonden er geen Chinese bedrijven in de top tien van producenten van zonnecellen, maar in 2017 waren dat er zes, waaronder de top twee. De groene energie-industrie werd sterk gepromoot tijdens de eerste termijn van de Amerikaanse president Barack Obama, maar al snel vroegen tientallen fabrikanten van zonnepanelen faillissement aan of moesten ze hun bedrijf inkrimpen vanwege de niet aflatende concurrentie uit China, wat uiteindelijk het enthousiasme in de schone energie-industrie ondermijnde. [166] De schade werd veroorzaakt door China’s dumping van producten op de internationale markt, mogelijk gemaakt door de subsidies van het regime voor zijn binnenlandse zonne-energie-industrie.

In de westerse landen financieren de staten ook belangrijke projecten, onder meer in vooruitstrevende technologische ontwikkeling. Het prototype van het internet, bijvoorbeeld, werd voor het eerst ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Defensie. In het Westen is de overheidsdeelname op nationaal niveau echter beperkt. Zodra een technologie gecommercialiseerd is, zijn particuliere bedrijven vrij om te doen wat zij willen. Zo verspreidde de NASA zijn geavanceerde onderzoekresultaten onder de industrie via zijn programma voor technologieoverdracht. Veel van zijn softwareprojecten hebben hun broncode gewoon als open source op het web gezet. Daarentegen gebruikt de CCP rechtstreeks de macht van de staat om nieuwe technologie te commercialiseren, wat neerkomt op het gebruik van ‘China Inc.’ om te concurreren met individuele westerse bedrijven.

Het project Made in China 2025 is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met staatssubsidies en industriële staatsplanning. Als de CCP op de ingeslagen weg voortgaat, zal het verhaal van de zonnepaneelbedrijven zich in andere sectoren herhalen en zullen Chinese producten wereldwijd jobs vernietigen. Door middel van onbeperkte economische en technologische oorlogsvoering heeft de CCP veel westerse bedrijven, waaronder multinationals, met succes in de val gelokt. Zij hebben kapitaal en geavanceerde technologie overgedragen, maar konden niet eerlijk concurreren op de Chinese markt, en hebben in plaats daarvan bijgedragen aan het creëren van hun eigen door de staat gesteunde concurrenten. De CCP gebruikte hen als pionnen om haar ambities te verwezenlijken.

d. De massa gebruiken voor spionage

De CCP beschouwt informatie als één van de wapens in haar arsenaal. Ongeacht het terrein, of het nu gaat om de staat, privé ondernemingen, of individuele inspanningen, alle vormen van informatie worden beschouwd als doelwitten voor de verwezenlijking van de strategische ambities van het regime.

De CCP heeft ook wetgeving gebruikt om alle Chinezen te dwingen deel te nemen aan haar onbeperkte oorlogsvoering. De Nationale Inlichtingenwet van de Volksrepubliek China, aangenomen door het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres, stelt dat “nationale inlichtingendiensten relevante agentschappen, organisaties en burgers mogen vragen om de nodige steun, bijstand en samenwerking te verlenen”. [167] Dit betekent dat iedere Chinese burger door de CCP kan worden gedwongen om inlichtingen te verzamelen en een spion te worden.

Op 12 december 2018 hield de gerechtelijke commissie van de Amerikaanse Senaat een hoorzitting over de niet-traditionele spionageactiviteiten van het CCP. Bill Priestap, assistent-directeur van de FBI-afdeling contraspionage, schetste de aanpak van de CCP: De Partij houdt zich aan de regels als dat voordelig is, terwijl ze op andere momenten de regels buigt of breekt om haar doelen te bereiken. Waar mogelijk, probeert de Partij ook de regels te herschrijven en de wereld naar haar eigen hand te zetten. [168]

John Demers, assistent-procureur-generaal van de National Security Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie, getuigde dat het Made in China 2025-plan van de CCP in wezen een handboek is dat beschrijft wat gestolen moet worden. Hij onthulde dat van 2011 tot 2018 meer dan 90 procent van de gevallen van economische spionage waarbij een land betrokken of bevoordeeld zou zijn, en meer dan tweederde van de gevallen van diefstal van handelsgeheimen betrekking hadden op de VRC. [169]

De spionage van de CCP is lang niet beperkt tot intellectueel eigendom. De CCP controleert alle grote particuliere bedrijven in China en gebruikt ze voor het verzamelen van internationale inlichtingen. De Amerikaanse senator Ted Cruz noemde Huawei een “spionagebureau van de Communistische Partij dat dun versluierd is als een telecombedrijf,” in een Twitter-post in 2018. “Hun surveillancenetwerken strekken zich uit over de hele wereld en hun klanten zijn schurkenregimes zoals Iran, Syrië, Noord-Korea en Cuba. De arrestatie van Huawei’s CFO Wanzhou Meng in Canada is zowel een kans als een uitdaging,” schreef Cruz. [170]

Uit een onderzoek dat in januari 2018 door de Franse krant Le Monde werd gepubliceerd, bleek dat vanaf januari 2012 vijf jaar lang elke nacht vertrouwelijke informatie van het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie (AU) in Ethiopië naar Shanghai was gestuurd. De CCP werd ervan beschuldigd achter de hack te zitten. Een rapport uitgebracht door het Australian Strategic Policy Institute zes maanden later onthulde dat Huawei de belangrijkste leverancier was van de informatie- en communicatietechnologie-infrastructuur in het gebouw van het AU-hoofdkwartier. [171]

André Ken Jakobsson, een postdoctoraal medewerker aan het Centrum voor Militaire Studies in Kopenhagen, zei: “Wat zorgwekkend is, is dat de CCP zeer kritische en gevoelige informatie kan krijgen. Ze kunnen een systeem binnenkomen dat onze hele samenleving controleert. Alles zal in de toekomst verbonden zijn met het 5G-netwerk. We zijn bezorgd dat het land dat dergelijke apparatuur levert – China – de schakelaar controleert.” [172]

Al minstens twee decennia maakt de CCP op grote schaal gebruik van hackers om cruciale informatie uit andere landen te bemachtigen. Al in 1999 vielen CCP-hackers, vermomd als een overzeese website van Falun Gong, het Amerikaanse ministerie van Vervoer aan. Het departement nam contact op met de website om de aanval te onderzoeken en traceerde deze terug naar een hacker van een door de partij geleide inlichtingendienst. [173]

In juni 2015 vielen CCP-hackers het Amerikaanse Office of Personnel Management aan en stalen de gegevens en beveiligingsinformatie van meer dan 21,5 miljoen Amerikanen. Onder de getroffenen bevonden zich 19,7 miljoen overheidswerknemers en 1,8 miljoen aan hen gelinkte familieleden.

In november 2018 maakte Marriott International bekend dat privégegevens, waaronder paspoortgegevens, van wel 500 miljoen gasten waren gestolen door hackers, daterend uit 2014. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo bevestigde op 12 december dat de hack was uitgevoerd door de CCP. Marriott is de grootste hotelleverancier aan de Amerikaanse overheid en het leger.

e. De vele vormen van onbeperkte oorlogsvoering

De CCP maakt gebruik van nog meer methoden van onbeperkte oorlogsvoering. Enkele belangrijke gebieden worden hieronder opgesomd.

Diplomatieke oorlogsvoering

‘Verdeel en heers’ is de typische diplomatieke methode van de CCP. Wanneer de wereld de CCP bekritiseert wegens haar schendingen van de mensenrechten, nodigen de functionarissen van het regime elk land uit om de mensenrechten afzonderlijk en onder vier ogen te bespreken; bijgevolg kan dergelijke kritiek geen remmend effect hebben. Bovendien is de CCP erin geslaagd om de internationale normen ter bescherming van de mensenrechten vrijwel geheel te laten verdwijnen.

De CCP gebruikte deze methode om aan veroordelingen en sancties te ontkomen vlak voordat zij tot de Wereldhandelsorganisatie werd toegelaten. Eenmaal toegelaten begon de CCP onmiddellijk economische middelen te gebruiken om verschillende landen te verleiden, en maakte zij opnieuw gebruik van ‘verdeel en heers’ om op verschillende gebieden grootschalige doorbraken te bereiken.

De CCP gebruikt ook tactieken van gijzelingsdiplomatie om zowel Chinezen als niet-Chinezen te arresteren en te bedreigen tot haar eisen worden ingewilligd. Voordat de Volksrepubliek China in 2002 van de Verenigde Staten de status van permanente normale handelsbetrekkingen kreeg, arresteerden de autoriteiten van het regime dissidenten vóór bijna elke onderhandelingssessie, en gebruikten de vrijlating van de dissidenten vervolgens als ruilmiddel tijdens de onderhandelingen. De communistische partij veronachtzaamt het leven van haar eigen bevolking, maar weet dat westerse samenlevingen zich bekommeren om fundamentele mensenrechten. Daarom gebruikt zij haar eigen burgers als gijzelaars, zet zij het mes op de keel van het Chinese volk, en gebruikt zij hen om de vijand – de Verenigde Staten – te bedreigen.

Met de snelle ontwikkeling van de Chinese economie is de CCP brutaler geworden en neemt zij zelfs buitenlandse gijzelaars. Zes weken nadat de eerder genoemde Su Bin in Canada was gearresteerd wegens het hacken van een Amerikaanse militaire database, werd het Canadese echtpaar Kevin en Julia Garratt in China gearresteerd en door de CCP beschuldigd van spionage. [174]

Na de arrestatie van Huawei’s vicevoorzitter en chief financial officer, Meng Wanzhou, in Vancouver op 1 december 2018, heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken een reeks protesten aangewakkerd, waarbij de Chinese ambassade in Canada een groot aantal pro-communistische overzeese Chinezen voor de actie heeft gemobiliseerd. Daarnaast arresteerde de VRC twee Canadese burgers als vergelding voor de arrestatie van Meng. 175] Dit was zowel om directe druk op Canada uit te oefenen als om een wig te drijven tussen Canada en de Verenigde Staten.

Wetteloosheid is de modus operandi van de CCP. Elke buitenlander in China kan op elk moment gegijzeld worden en gebruikt worden als ruilmiddel voor politieke, economische en diplomatieke doeleinden. Wanneer de CCP overzeese Chinezen bedreigt, vooral dissidenten, gebruikt zij bovendien vaak hun familieleden in China als gijzelaars.

Militaire oorlogsvoering

De CCP heeft asymmetrische wapens ontwikkeld, zoals anti-schipraketten en specifieke anti-vliegdekschip raketten. Wat conventionele wapens betreft, heeft de CCP getracht de technologische suprematie van de Verenigde Staten te overtreffen door over een grotere hoeveelheid materieel te beschikken dat gericht is op waardevolle activa. De CCP is economisch en technisch gegroeid, waardoor het meer operationele ruimte heeft gekregen om cyber oorlogsvoering, ruimte oorlogsvoering en andere onconventionele hightech aanvalsvectoren tegen de Verenigde Staten in stelling te brengen, zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven.

De PLA verklaart publiekelijk dat het voeren van het soort oorlog die zij wenst “grensoverschrijdend en gebiedsoverschrijdend zou zijn en gebruik zou maken van alle noodzakelijke middelen”. In de ideale oorlog van de PLA zijn “tastbare nationale grenzen, ontastbare cyberspace, internationaal recht, nationaal recht, gedragscodes en ethiek niet bindend voor hen [PLA-strijdkrachten]. … Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor wie dan ook, en worden niet beperkt door enige regels. Iedereen kan een doelwit zijn, en alle middelen kunnen worden gebruikt.” De auteurs van Unrestricted Warfare verklaren aan hun lezers: “Hebben [jullie] overwogen om het slagveld te combineren met het niet-slagveld, oorlog met niet-oorlog, militair met niet-militair – in het bijzonder het combineren van stealth vliegtuigen, kruisraketten en netwerk killers, nucleaire oorlog, financiële oorlogsvoering, en terroristische aanvallen? Of, simpel gezegd, Schwarzkopf [toenmalig opperbevelhebber van het Amerikaanse Centrale Commando] + Soros [linkse miljardair] + Morris [maker van het Morris Worm computervirus] + Bin Laden? Dit is onze ware kaart.” [176]

Internet oorlogsvoering

Door middel van de inspanningen van Huawei en ZTE om de 5G-technologiemarkt te veroveren, streeft de CCP naar een dominante positie op het gebied van 5G-standaarden, en wil het een leidende rol spelen in de nieuwe technologie wereldwijd. Het voormalige hoofd van de Federal Reserve van Dallas zei: “Als China de race zou winnen, zouden zij de protocollen voor het internet vaststellen, net zoals het Engels het Duits verving als de taal van de wetenschap en de taal werd van alle cruciale activiteit op wereldschaal.” [177]

Momenteel staat het internet, met de nakende uitrol van 5G-technologie, voor een nieuwe evolutieronde. Met de combinatie van 5G en kunstmatige intelligentie breidt de controle van het internet over de fysieke wereld zich dramatisch uit, en worden de regels van de hele wereld herschreven. Als de CCP 5G domineert, zal zij ongehinderd kunnen handelen.

Zodra de externe propaganda-activiteiten van de CCP met succes zijn geïntegreerd in een door China gecontroleerde 5G technologie, zullen haar inspanningen om het buitenlands publiek te indoctrineren hun huidige omvang en impact ver overstijgen.

Narcotica oorlogsvoering

Tijdens een Amerikaanse kabinetsvergadering op 16 augustus 2018 zei president Donald Trump dat de proliferatie van opioïden, met name de synthetische drug fentanyl uit China, “bijna een vorm van oorlogsvoering” is. [178] In 2017 stierven in de Verenigde Staten meer dan zeventigduizend mensen aan een overdosis drugs, waarvan meer dan 40 procent gerelateerd was aan synthetische opioïden (voornamelijk fentanyl en zijn analogen). Deze drugs worden voornamelijk in China geproduceerd en komen vervolgens de Verenigde Staten binnen via de Amerikaanse postdienst of worden binnengesmokkeld via de grens tussen de VS en Mexico. [179]

Markos Kounalakis, senior onderzoeker aan de Central European University en gastwetenschapper aan het Hoover Institution van de Stanford University, schreef in november 2017 dat fentanyl “werd gebruikt als wapen in China’s 21e eeuwse Opiumoorlog tegen Amerika.” Kounalakis noemde de handel in fentanyl als een voorbeeld van de CCP-strategie: De CCP ziet de werkelijke waarde van deze chemische stof als een “winstgevende opiatenexport die ook Amerikaanse gemeenschappen vernietigt en het Amerikaanse politieke landschap in beroering brengt.” [180]

Massamobilisatie oorlogsvoering

In september 2018 beweerde een Chinees gezin dat in Zweden reisde dat ze door de politie werden mishandeld nadat ze uit een hotel waren verwijderd omdat ze in de lobby probeerden te slapen. Een video van de melodramatische familie die werd verwijderd, werd vervolgens door de Chinese ambassade en media overdreven, en Chinezen begonnen de Zweedse bedrijven Ikea en H&M te boycotten. De Zweedse TV zender SVT zond een satirisch segment over het incident uit in haar comedy show, wat de situatie nog verergerde. Tienduizenden Chinese internetgebruikers overspoelden de websites van de Zweedse ambassade, presentator Jesper Rönndahl en de Facebook-pagina van het TV-station. [182]

Na zestig jaar vernietiging van de traditionele cultuur en de vervanging daarvan door de cultuur van de Communistische Partij, is de CCP in staat miljoenen Chinezen in een bepaalde richting te dwingen en hen te veranderen in een massaleger. Voor de negentigste verjaardag van het Volksbevrijdingsleger in 2017, kwam de CCP met software die elk individu op een afbeelding kon voorzien van een PLA-uniform. In slechts enkele dagen kreeg de app meer dan een miljard bezoeken.

De CCP kan het nationalisme gebruiken om het publiek te controleren, omdat zij informatie over de ware geschiedenis van de partij heeft onderdrukt, waardoor het volk de misdaden van de CCP niet kent. In het bijzonder weten de mensen niet hoeveel doden de CCP op haar geweten heeft. Zo dragen generaties Chinezen die in de partijcultuur zijn opgegroeid, de partijcultuur met zich mee. Wanneer zij naar het buitenland reizen om in hun levensonderhoud te voorzien, exporteren zij de partijcultuur naar het buitenland en worden zij onderdeel van het enorme overzeese leger van het regime. Dit heeft het vermogen van de CCP versterkt om dit leger in de vrije wereld te controleren en te gebruiken voor subversieve doeleinden.

Culturele oorlogsvoering

Al vele jaren probeert de CCP de partijcultuur en partijwaarden aan de mensen op te dringen onder de vlag van de traditionele Chinese cultuur en gebruiken. Mensen over de hele wereld hebben grote belangstelling voor China’s lange geschiedenis en rijke cultuur, maar hun begrip is zeer beperkt. De CCP weet dit maar al te goed en profiteert er ten volle van. Door bepaalde oppervlakkige vormen van traditionele cultuur over te nemen, heeft de CCP zich vermomd als de hoeder en de ware vertegenwoordiger van de Chinese cultuur, waardoor het voor mensen in andere landen uiterst moeilijk is om door het bedrog heen te kijken.

Financiële oorlogsvoering

De CCP promoot haar eigen financiële betalingssysteem en promoot het gebruik van de renminbi via ‘economische bijstand’ en particuliere ondernemingen, in een poging een wereldwijde infrastructuur op te bouwen. Zij wil de renminbi gebruiken om de dominantie van de US-dollar in de internationale valutacirculatie te vervangen. Volgens de onbeperkte financiële-oorlogsstrategie van de CCP kan het regime zijn doelen bereiken door eenvoudigweg enorme hoeveelheden geld bij te drukken en zo het financiële systeem te vernietigen wanneer dat nodig is. CCP denktanks hebben ervoor gepleit om de deviezenreserves in te zetten als wapen.

Andere vormen van onbeperkte oorlogsvoering

Tijdens de studentendemocratiebeweging van 1989 gaf de CCP militairen en politie opdracht zich te vermommen als burgers uit Peking en rellen te veroorzaken, zodat het leger deze kon gebruiken als excuus voor zijn massamoord, die het ‘onderdrukken van rellen’ noemde. In de beginjaren van de vervolgingscampagne tegen Falun Gong verzon de CCP het incident van de ‘zelfverbranding’ om de daaropvolgende escalatie van de vervolging te rechtvaardigen. Tijdens de ‘Occupy Central With Love and Peace’-beweging in Hongkong heeft de CCP mensen uit Shenzhen overgebracht om in Hongkong geweld te plegen, waardoor het politieoptreden in feite escaleerde in een meer gewelddadige richting.

In de ogen van de CCP zijn moord en moordaanslagen algemeen aanvaardde methodes, en in de toekomst zou de Partij wel eens elk middel kunnen gebruiken – vergiftiging, moord, explosies, sabotage van elektriciteitsnetten of transportfaciliteiten, enzovoort – om chaos en conflicten in het Westen te creëren.

De kern van onbeperkte oorlogsvoering is het mobiliseren van slechte mensen om de mensheid stap voor stap te vernietigen. De CCP is zeer bedreven in het verleiden van mensen om tegen de moraal en hun eigen geweten in te gaan, en degenen die dat doen eindigen vaak ofwel als actieve deelnemer aan de misstanden van de CCP ofwel als passieve toeschouwer tegenover die misstanden. Daarom gebruikt de CCP alle middelen om de zwakheden te ontdekken van invloedrijke figuren op politiek, economisch, militair, media, cultureel, technologisch, educatief en ander gebied – ongeacht of het nu gaat om persoonlijke belangen of verlangens – en gebruikt die om mensen bereidwillig te laten samenwerken met de Partij. Wanneer dit niet werkt, maakt de CCP gebruik van bedreigingen en intimidatie om hun angsten of fouten uit te buiten en hen in feite te chanteren om de Partij te helpen. In sommige gevallen heeft de CCP zelfs transplantatieorganen ter beschikking gesteld die door moord waren verkregen, om invloedrijke personen die een transplantatie nodig hadden, om te kopen.

De middelen die de CCP kan aanwenden om in andere landen te infiltreren tarten de verbeelding, en de thans aan het licht gebrachte feiten zijn slechts het topje van de ijsberg. Mensen in alle lagen van de bevolking, vooral in de politiek en het bedrijfsleven, zijn de pionnen van de CCP geworden in haar onbeperkte oorlogsvoering. Bijna alle landen in de wereld hebben intussen kennis gemaakt met de mondiale ambities van de CCP en haar boosaardige, onbeperkte middelen.

4. Het communistische ‘China-model’

De aard van de CCP brengt met zich mee dat zij zich altijd zal afzetten tegen de traditionele cultuur, de moraal en de universele waarden. De huidige CCP is de as van het kwaad in de wereld en de vijand van de mensheid. De wereld moet wakker worden en actie ondernemen.

China heeft een enorm grondgebied en de grootste bevolking van alle landen ter wereld. Het is de op een na grootste economie ter wereld geworden en, vanaf 2010, de op een na grootste militaire macht. Geen enkele tirannieke kracht in de geschiedenis heeft zo’n economische en militaire macht gehad. De Partij heeft de meest sinistere en misvormde elementen van moderne totalitaire regimes en oude Chinese tactieken geabsorbeerd, en speelt daarom nooit volgens de regels. Haar strategieën zijn zowel diepgaand als meedogenloos, en gaan vaak het voorstellingsvermogen en begrip van leiders en strategen in andere landen te boven. Door 1,3 miljard Chinezen te beroven, heeft de CCP een enorme en zeer begeerde markt aan de wereld gepresenteerd, die buitenlands kapitaal, zakenmensen en politici aantrekt. Het laat hen een oogje dichtknijpen voor de schendingen van de mensenrechten en het kwaad van de CCP en krijgt hen in sommige gevallen zelfs zover dat zij met de CCP meewerken aan haar misdaden.

De CCP heeft 80 miljoen Chinezen vermoord. Recent heeft zij talloze misdaden begaan tegen Falun Gong beoefenaars, ondergrondse christenen, Tibetanen, Oeigoeren, dissidenten en mensen aan de onderkant van de samenleving. Zodra het regime ineenstort, zal het voor het gerecht worden gebracht en worden gestraft voor al zijn misdaden. Om dit lot te vermijden zal de CCP niet aarzelen nog gruwelijker misdaden te begaan om zichzelf te beschermen.

De Chinese Communistische Partij is de belangrijkste agent van het communistische spook in het menselijke rijk. Gedoemd om te verdwijnen, is haar bestaan altijd vergezeld geweest van een sterk gevoel van crisis en angst. Gedreven door dit gevoel van voortdurende crisis neemt de CCP op kritieke momenten haar toevlucht tot alle noodzakelijke middelen en neemt zij extreme maatregelen om zichzelf in stand te houden. Zij heeft zichzelf opgebouwd in een poging om de Verenigde Staten te vervangen en de wereld te domineren en bereidt zich vastberaden en zonder ophouden voor op de eindstrijd met de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heeft het vele verschillende middelen gebruikt om het model van de CCP en de ideologie van de Communistische Partij te exporteren en zo de wereld te vergiftigen.

Als de orthodoxe moraal, die de mensheid duizenden jaren heeft helpen overleven, ooit werkelijk wordt vernietigd, zal dat de vernietiging van het gehele menselijke ras tot gevolg hebben. Daarom is de CCP, naast haar militaire, economische, wetenschappelijke en technologische inspanningen, er ook op uit haar ideologie van atheïsme en verwrongen opvattingen over goed en kwaad aan andere landen op te leggen.

Alle ambities van de CCP – die zij nastreeft door middel van zachte macht, harde macht en scherpe macht – zijn gebaseerd op een totale veronachtzaming van de moraal en zijn gericht op het dienen van haar grotere ambitie, namelijk de vernietiging van de traditionele moraal en de universele waarden. Het doel van de CCP is zich te vestigen als een kwaadaardig imperium en wereldheerser. Zij streeft naar een totalitaire onderdrukking van de wereld – een wereldwijde politiestaat die wordt gekenmerkt door hersenspoeling, gedachtencontrole, massabewaking, de afschaffing van privé-bezit, officieel atheïsme, de afschaffing van religie en traditionele cultuur, ongebreidelde vleselijke lusten, corruptie en morele degeneratie. Haar doel is de wereld mee te slepen naar armoede en onrust, de mensen in beesten te veranderen en de mensheid naar een afgrond van moreel verval te sturen. Dit alles is de weg die het communistische spook heeft uitgestippeld in zijn poging om de mensheid te vernietigen.

5. Lessen uit het verleden en de uitweg

a. Appeasementpolitiek: een grote vergissing

Ambitieus en gretig om haar wereldwijde hegemonie te doen gelden, vormt de CCP een ernstige bedreiging voor de wereld. Helaas willen veel landen, regeringen en politieke figuren tot op de dag van vandaag bevriend zijn met de CCP, zich niet bewust van het gevaar. De relatie wordt geïllustreerd door een Chinees gezegde: “Als je een tijgerwelpje grootbrengt, zal het uiteindelijk opgroeien en je verslinden”.

Zonder de hulp van de ontwikkelde Westerse landen en de steun van zovele multinationals, high-tech reuzen en grote financiële instellingen, zou de VRC zich niet hebben kunnen ontwikkelen van een zwakke economie met een regime dat op instorten stond tot een ontembare as van het kwaad in slechts een paar decennia.

Pillsbury, de nationale veiligheidsdeskundige, heeft betoogd dat het Westen al die tijd onrealistische verwachtingen van de CCP heeft gekoesterd, zoals geloven dat China onvermijdelijk democratischer zou worden, dat het naar een kapitalistische samenleving naar Amerikaans model verlangde, dat het onvermijdelijk zou integreren in de internationale sociale orde, dat uitwisselingen tussen de VS en China tot volledige samenwerking zouden leiden, of dat de oorlogszuchtige elementen in de CCP zwak waren, enzovoort. In zijn boek uit 2015 drong hij er bij de Amerikaanse regering sterk op aan om snel de realiteit onder ogen te zien en tegenmaatregelen tegen de CCP te nemen, opdat zij de CCP niet zou laten winnen. [183]

Een artikel in The Economist van maart 2018 analyseerde het beleid van de westerse landen ten aanzien van China – in het bijzonder hun gok dat China in de richting van democratie en de vrijemarkteconomie zou gaan. Het gaf toe dat de gok van het Westen is mislukt; China onder de CCP is geen markteconomie en zal dat, op de huidige koers, ook nooit worden. Integendeel, de CCP behandelt het bedrijfsleven en de handel als verlengstukken van de staatsmacht en controleert ze als zodanig. Zij gebruikt haar machtsmonopolie om de wereldeconomie vorm te geven, gebruikt geld om handelspartners te manipuleren en straft individuen en groepen waar zij het niet mee eens is. [184]

b. Waarom het Westen China verkeerd begrijpt

Het Westen heeft zich om vele redenen in China vergist: de reeds genoemde complexe regelingen van het communistische spook, de dubbelhartigheid en kameleontische aard van de CCP en de moeilijkheden die vrije samenlevingen hebben om de CCP van China te onderscheiden. Bovendien heeft het Westen zich in China vergist door het najagen van kortetermijnwinsten, hetzij door individuen, hetzij door bedrijven, hetzij door hele naties. Dit heeft de CCP nog een bijkomende gelegenheid gegeven om hen uit te buiten.

De moreel corrupte CCP richt zich op lacunes in de moraal van mensen in vrije samenlevingen, mensen wier streven naar winst op korte termijn de CCP in staat stelt de grondslagen van deze samenlevingen te infiltreren en te corrumperen. Het beleid van de Verenigde Staten ten aanzien van de CCP is grotendeels gericht op korte termijn winsten in plaats van op de meest fundamentele lange-termijn belangen van Amerika – zoals de geest waarop het land is gesticht.

De glorie en het moreel gezag van de mensheid komen van het goddelijke en worden bepaald door het morele niveau van de mensheid. De welvaart en kracht die aan een etnische groep of natie worden geschonken, hangen ook af van het morele niveau van die groep of natie. Met gewone middelen is de mens niet in staat de regelingen die door het communistische spook zijn getroffen, teniet te doen. Volgens deze logica wordt duidelijk waar het Westen in de fout is gegaan – welke menselijke methoden ook worden toegepast, uiteindelijk kunnen deze er niet in slagen de krachten van het kwaad te overwinnen.

Vele regeringen, grote bedrijven en zakenlieden lijken voordelen te kunnen krijgen van de CCP in ruil voor het opofferen van hun morele principes. Maar uiteindelijk zullen zij meer verliezen dan winnen. Zulke oneerlijk verkregen oppervlakkige voordelen zijn allemaal giftig.

De CCP is geen politieke partij of regime in de normale zin. Zij vertegenwoordigt niet het Chinese volk. Zij vertegenwoordigt het communistische spook. Zich inlaten met de CCP is zich inlaten met de duivel. Vriendschappelijk zijn met de CCP is de duivel gunstig stemmen, hem helpen en de mensheid mee naar de ondergang duwen. Omgekeerd is tegen de CCP ingaan, deelnemen aan de strijd tussen goed en kwaad. Dit is geen eenvoudige zaak van landen die strijden voor nationale belangen. Het is een strijd om de toekomst van de mensheid.

c. De uitweg

China en de wereld staan vandaag op een tweesprong. Voor het Chinese volk kan er niet op gerekend worden dat de Chinese Communistische Partij, die ontelbare bloedschulden heeft, echte hervormingen doorvoert. China zal pas vrij zijn wanneer de Communistische Partij tot het verleden behoort.

Voor mensen overal ter wereld staat China bekend als het land van een oude beschaving die gekenmerkt wordt door hoffelijkheid en rechtschapenheid. Vrij van de communistische partij zal China weer een normaal lid van de beschaafde wereld worden – een natie waarvan de menselijke vindingrijkheid, de natuurlijke hulpbronnen, de diverse oude tradities en het culturele erfgoed deel zullen uitmaken van de rijkdom van de mensheid.

In tijden van grote moeilijkheden beseffen steeds meer Chinezen hoe kwaadaardig de CCP is. Na de publicatie van Negen commentaren op de Communistische Partij in november 2004 hervond een steeds groter aantal mensen zijn morele moed en nam het besluit zich af te scheiden van het communistische spook. Meer dan 350 miljoen Chinezen hebben de CCP en de daaraan gelieerde organisaties afgezworen. Als de vrije wereld de trend om zich van de CCP af te scheiden en alle banden met het spook te verbreken, kan ondersteunen, zal de CCP niet kunnen blijven doen wat zij doet.

De schijnbaar onbedwingbare Sovjet-Unie loste in één nacht op. Hoewel de CCP wereldwijd haar tanden laat zien, zou haar ontbinding net zo snel kunnen plaatsvinden zodra de wereld haar kwaadaardigheid erkent en de rechtschapen keuze maakt.

De opkomst van de CCP is vooral het gevolg van morele corruptie en van het feit dat mensen gevestigde belangen blind najagen. Om aan dit lot te ontsnappen moeten we onze morele moed verzamelen, traditionele waarden laten herleven en onwrikbaar geloven in het goddelijke.

Om de CCP te verslaan, zullen gewone seculiere middelen nooit voldoende zijn. Het communistische spook heeft meer macht dan de mens en dit is de onderliggende oorzaak van de voortdurende expansie van de CCP. Het kwaad kan echter nooit wedijveren met het goddelijke. Zolang mensen aan de zijde van het goddelijke staan en zich schikken naar de goddelijke wil, zullen zij gezegend zijn en de helse regelingen van het spook overwinnen.

De CCP is de vijand van de gehele mensheid en heeft de bloedigste en machtigste tirannie gevestigd die de geschiedenis ooit heeft gezien. Alle naties en volkeren moeten zich verzetten tegen haar wereldwijde ambities, als zij hun toekomst en die van de hele beschaving veilig willen stellen. De kwaadaardige CCP is voorbestemd om uitgeroeid te worden; de CCP verwerpen is dus voorkomen dat men in haar lot deelt.

Hoofdstuk achttien (Deel 1)Conclusie

Referenties

112. “Commentary Two: On the Beginnings of the Chinese Communist Party,” in Nine Commentaries on the Communist Party (New York: Broad Press Inc., 2004), http://www.ninecommentaries.com/english-2.

113. Qiao Liang 乔良 en Wang Xiangsui 王湘穗, Chao xian zhan 超限战 [Unrestricted Warfare], (Beijing: People’s Liberation Army Literature and Art Press, 1999), 1, 62. [Chinees]

114. Qiao Liang 喬良 en Wang Xiangsui 王湘穗, Chao xian zhan yu Fan chao xian zhan: Zhongguoren tichu de xin zhanzhengguan Meiguoren ruhe yingdui 超限戰與反超限戰:中國人提出的新戰爭觀美國人如何應對 [Unrestricted Warfare and Anti-Unrestricted Warfare: How Will the Americans Counter the New Chinese Strategy?] (Beijing: Changjiang Literature and Art Press, 2016). [Chinees]

115. Louisa Lim en Julia Bergin, “Inside China’s Audacious Global Propaganda Campaign,” The Guardian, 7 december 2018, https://www.theguardian.com/news/2018/dec/07/china-plan-for-global-media-dominance-propaganda-xi-jinping.

116. Mao Zedong 毛澤東, Mao Zedong xinwen gongzuo wenxuan 毛澤東新聞工作文選 [Selected Works on Journalism], (Beijing: Xinhua Press, 1983), 182. [Chinees]

117. “Zhong jin pulu Zhonggong Dawaixuan haiwai kuozhang” 重金鋪路中共大外宣海外擴張 [“The CCP Spends Big Money Expanding Its Overseas Propaganda”], Radio Free Asia, 15 november 2015, https://www.rfa.org/cantonese/news/propaganda-11052015084921.html. [Chinees]

118. Anne-Marie Brady, “China’s Foreign Propaganda Machine,” Wilson Center, 26 oktober 2015, https://www.wilsoncenter.org/article/chinas-foreign-propaganda-machine.

119. “Chinese President Xi Jinping Visits With CCTV America via Video Call,” CGTN, 19 februari 2016, https://america.cgtn.com/2016/02/19/chinese-president-xi-jinping-visits-with-cctv-america-via-video-call.

120. Koh Gui Qing en John Shiffman, “Beijing’s Covert Radio Network Airs China-Friendly News Across Washington, and the World,” Reuters, 2 november 2015, https://www.reuters.com/investigates/special-report/china-radio.

121. Lim en Bergin, “Inside China’s Audacious.”

122. James Fallows, “Official Chinese Propaganda: Now Online From the WaPo!” The Atlantic, 3 fbruari 2011, https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/02/official-chinese-propaganda-now-online-from-the-wapo/70690.

123. Donnelle Eller, “Chinese-Backed Newspaper Insert Tries to Undermine Iowa Farm Support for Trump, Trade War,” The Des Moines Register, 24 september 2018, https://www.desmoinesregister.com/story/money/agriculture/2018/09/24/china-daily-watch-advertisement-tries-sway-iowa-farm-support-trump-trade-war-tariffs/1412954002.

124. Bethany Allen-Ebrahimian, “Beijing Builds Its Influence in the American Media,” Foreign Policy, 21 december 2017, https://foreignpolicy.com/2017/12/21/one-of-americas-biggest-chinese-language-newspapers-toes-beijings-party-line-china-influence-united-front.

125. “Zhan zhong jiekai hongse shentou, 142 jia haiwai Dangmei shunjian baoguang” 占中揭開紅色滲透 142家海外黨媒體瞬間曝光 [“‘Occupy Central’ Reveals Red Infiltration, 142 of the CCP’s Overseas Media Outlets Are Disclosed”], NTD Television, 6 oktober 2014, http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2014/10/06/a1143788.html. [Chinees]

126. Yuan Jirong 苑基榮, “Zhongguo dianshiju rebo Feizhou dalu” 中國電視劇熱播非洲大陸 [“Chinese TV Series Are Trendy in Africa”], People’s Daily, 5 januari 2015, https://web.archive.org/web/20160206004955if_/http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2015-01/05/nw.D110000renmrb_20150105_3-03.htm. [Chinees]

127. Jeffrey Gil, “Why the NSW Government Is Reviewing Its Confucius Classrooms Program,” The Conversation, 17 mei 2018, http://theconversation.com/why-the-nsw-government-is-reviewing-its-confucius-classrooms-program-96783.

128. Alexander Bowe, “China’s Overseas United Front Work: Background and Implications for the United States,” US–China Economic and Security Review Commission, 24 augustus 2018, 5–6, https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%27s%20Overseas%20United%20Front%20Work%20-%20Background%20and%20Implications%20for%20US_final_0.pdf.

129. US Congress, House, John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019, 115th Cong., 2nd sess., https://docs.house.gov/billsthisweek/20180723/CRPT-115hrpt863.pdf.

130. “Wei fazhan he jinbu, yu Zhongguo xieshuo tongxing — Zhongguo gaige youyi jiangzhang huodezhe qunxiang” 为发展和进步,与中国携手同行——中国改革友谊奖章获得者群像 [“Marching Forward Hand in Hand With China for Development and Progress: Vignettes of Winners of ‘China Reform Friendship Medal’”], Xinhua News, 18 december 2018, http://www.xinhuanet.com/politics/2018-12/18/c_1123872219.htm. [Chinees]

131. Bowe, “China’s Overseas,” 5–6.

132. Thorsten Benner et al., “Authoritarian Advance: Responding to China’s Growing Political Influence in Europe,” Global Public Policy Institute, februari 2018, https://www.gppi.net/media/Benner_MERICS_2018_Authoritarian_Advance.pdf.

133. Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2018), https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/chineseinfluence_americaninterests_fullreport_web.pdf.

134. US Department of Justice, “Patrick Ho, Former Head of Organization Backed by Chinese Energy Conglomerate, Convicted of International Bribery, Money Laundering Offenses,” 5 december 2018, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-convicted.

135. Nick McKenzie en Angus Grigg, “China’s ZTE Was Built to Spy and Bribe, Court Documents Allege,” The Sydney Morning Herald, 31 mei 2018, https://www.smh.com.au/business/companies/china-s-zte-was-built-to-spy-and-bribe-court-documents-allege-20180531-p4ziqd.html.

136. Alexandra Stevenson, et al., “A Chinese Tycoon Sought Power and Influence. Washington Responded,” The New York Times, 12 december 2018, https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html.

137. Rona Rui 駱亞, “Zhuanfang Chen Yonglin: Zhonggong quanmian shentou Aozhou neimu” 專訪陳用林:中共全面滲透澳洲內幕 [“Exclusive Interview With Chen Yonglin: How the Chinese Communist Party Has Thoroughly Infiltrated Australia”], The Epoch Times, 19 juni 2017, http://www.epochtimes.com.tw/n215385. [Chinees]

138. Chinese Influence & American Interests, 57–78.

139. Isaac Stone Fish, “Huawei’s Surprising Ties to the Brookings Institution,” The Washington Post, 7 december 2018, https://www.washingtonpost.com/opinions/2018/12/08/chinese-companys-surprising-ties-brookings-institution/?utm_term=.2720ba57db52.

140. Margaret Wollensak, “Canadian, UK Universities Warned by Intelligence Agencies to Be Wary of Huawei,” The Epoch Times, 19 december 2018, https://www.theepochtimes.com/universities-warned-to-be-wary-of-research-partnerships-with-huawei_2743679.html.

141. Zack Dorfman, “How Silicon Valley Became a Den of Spies,” Politico, 27 juli 2018, https://www.politico.com/magazine/story/2018/07/27/silicon-valley-spies-china-russia-219071.

142. Bowe, “China’s Overseas,” 10–12.

143. Gao Shan 高山, “Zhongguo Wanda: 20 yi Meiyuan maixia Meiguo liang jia dianyinggongsi” 中國萬達:20億美元買下美國兩家電影公司 [“China’s Wanda Buys Two US Film Companies for 2 Billion US Dollars”], Radio Free Asia, 23 augustus 2016, https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/jingmao/hc-08232016102649.html. [Chinees]

144. Cui Peng 崔鵬, “Ali yingye rugu Amlin Partners, Ma Yun touzi Sipierboge” 阿里影業入股Amblin Partners 馬雲投資斯皮爾伯格 [“Ali Pictures Invests in Amblin Partners; Ma Yun Makes Investment in Spielberg”], sohu.com, 9 oktober 2016, http://www.sohu.com/a/115703678_115565. [Chinees]

145. Amy Qin en Audrey Carlsen, “How China Is Rewriting Its Own Script,” The New York Times, 18 november 2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/18/world/asia/china-movies.html.

146. Ben Fritz en John Horn, “Reel China: Hollywood Tries to Stay on China’s Good Side,” The Los Angeles Times, 16 maart 2011, http://articles.latimes.com/2011/mar/16/entertainment/la-et-china-red-dawn-20110316.

147. Lin Ping 林坪, “Jiemi Zhongguo rui liliang (wu): Meiguo dianying yule ye” 揭秘中國銳實力(五)美國電影娛樂業 [“Disclosing China’s Sharp Power (Part V) American Film and Entertainment Industries”], Radio Free Asia, 7 september 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/yl5-09072018150445.html. [Chinees]

148. Lin Ping 林坪, “Jiemi Zhongguo rui liliang (san) Meiguo xueshu jie, gaoxiao” 揭秘中國銳實力(三)美國學術界、高校 [“Disclosing China’s Sharp Power (Part III) American Universities and Academia”], Radio Free Asia, 5 september 2018, https://www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/zhuantixilie/zhongguochujiaoshenxiangshijie/yl3-09052018122139.html. [Chinees]

149. “Ying Baoshaodang ren bei ju rujing Xianggang, Yuehanxun biao guanqie” 英保守黨人被拒入境香港 約翰遜表關切 [“British Conservatives Were Denied Entry to Hong Kong; Johnson Expresses Concern”], BBC Chinese, 12 oktober 2017, https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-41591196. [Chinees]

150. Bowe, “China’s Overseas,” 7–8.

151. William Pentland, “Entrepreneurial Espionage – Made in China,” Forbes, 22 januari 2011, https://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/01/22/entrepreneurial-espionage-made-in-china/#7e0175c65207.

152. Joshua Philipp, “How Hacking and Espionage Fuel China’s Growth,” The Epoch Times, 10 september 2015, https://www.theepochtimes.com/investigative-report-china-theft-incorporated_1737917.html.

153. Annie Wu, “What Is the ‘Made in China 2025’ Program That Is the Target of US Tariffs?” The Epoch Times, 5 april 2018, https://www.theepochtimes.com/what-is-the-chinese-industrial-policy-made-in-china-2025-that-is-the-target-of-us-tariffs_2485482.html.

154. High-Speed Rail News, Gaotie Fengyun lu 高鐵風雲錄 [A Record of the High-speed Rail Saga], (Changsha: Hunan Literature and Art Press, 2015). See “Di wu zhang: Zhongguo gaotie sanguo sha” 第五章中國高鐵三國殺 [Chapter 5, “China’s High-Speed Rail Three Kingdom Legends”]. [Chinees]

155. Sankei Shimbun, “Japan’s Transfer of Bullet Train Technology a Mistake. China, of Course, Has Copied It,” Japan Forward, 18 augustus 2017, https://japan-forward.com/japans-transfer-of-bullet-train-technology-a-mistake-china-of-course-has-copied-it.

156. Paul Mozur en Jane Perlez, “China Bets on Sensitive US Start-Ups, Worrying the Pentagon,” The New York Times, 22 maart 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/22/technology/china-defense-start-ups.html.

157. Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President, Update Concerning China’s Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation, 20 november 2018, https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/301%20Report%20Update.pdf, 46.

158. US Department of Justice, “Chinese National Who Conspired to Hack Into US Defense Contractors’ Systems Sentenced to 46 Months in Federal Prison,” 13 juli 2016, https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-who-conspired-hack-us-defense-contractors-systems-sentenced-46-months.

159. Cynthia McFadden, Aliza Nadi, en Courtney McGee, “Education or Espionage? A Chinese Student Takes His Homework Home to China,” NBC News, 24 juli 2018, https://www.nbcnews.com/news/china/education-or-espionage-chinese-student-takes-his-homework-home-china-n893881.

160. Federal Bureau of Investigation, “Chinese Hackers Indicted,” 20 december 2018, https://www.fbi.gov/news/stories/chinese-hackers-indicted-122018.

161. Zach Dorfman, “How Silicon Valley.”

162. Federal Bureau of Investigation, “Chinese Talent Programs,” Counterintelligence Strategic Partnership Intelligence Note, SPIN: 15-007, september 2015, https://info.publicintelligence.net/FBI-ChineseTalentPrograms.pdf.

163. Lawrence A. Tabak en M. Roy Wilson, “Foreign Influences on Research Integrity,” Presentation at the 117th Meeting of the Advisory Committee to the Director, National Institutes of Health, 13 december 2018, https://acd.od.nih.gov/documents/presentations/12132018ForeignInfluences.pdf.

164. Lev Facher, “NIH Report Scrutinizes Role of China in Theft of US Scientific Research,” STAT, 13 december 2018, https://www.statnews.com/2018/12/13/nih-report-scrutinizes-role-of-china-in-theft-of-u-s-scientific-research.

165. Jennifer Zeng, “Communist China Poses Greatest Threat to US and World, Senators Told,” The Epoch Times, updated 17 december 2018, https://www.theepochtimes.com/senate-told-communist-china-poses-greatest-threat-to-us-and-the-world_2738798.html.

166. Keith Bradsher, “When Solar Panels Became Job Killers,” The New York Times, 8 april 2017, https://www.nytimes.com/2017/04/08/business/china-trade-solar-panels.html?_ga=2.209817942.255138535.1542571491-142437734.1525387950.

167. “Zhonghua renmin gongheguo guojia qingbao fa” 中華人民共和國國家情報法 [“The National Intelligence Law of the People’s Republic of China”], National People’s Congress Net, 27 juni 2017, http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-06/27/content_2024529.htm. [Chinees]

168. US Congress, Senate, Statement of Bill Priestap Before the Committee on the Judiciary, China’s Non-Traditional Espionage Against the United States: The Threat and Potential Policy Responses, 115th Cong., 1st sess., 12 december 2018, https://www.judiciary.senate.gov/download/12-12-18-priestap-testimony.

169. US Congress, Senate, Statement of John C. Demers Before the Committee on the Judiciary, China’s Non-Traditional Espionage Against the United States: The Threat and Potential Policy Responses, 115th Cong., 1st sess., 12 december 2018, https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/12-12-18%20Demers%20Testimony.pdf.

170. Ted Cruz (@SenTedCruz), “Huawei is a Communist Party spy agency thinly vieled [sic] as a telecom company. Its surveillance networks span the globe & its clients are rogue regimes such as Iran, Syria, North Korea & Cuba. The arrest of Huawei’s CFO Wanzhou Meng in Canada is both an opportunity & a challenge,” Twitter, 6 december 2018, https://twitter.com/SenTedCruz/status/1070708648865861633.

171. Danielle Cave, “The African Union Headquarters Hack and Australia’s 5G Network,” Australian Strategic Policy Institute, 13 juli 2018, https://www.aspistrategist.org.au/the-african-union-headquarters-hack-and-australias-5g-network.

172. Theis Lange Olsen en Cathrine Lakmann, “Huawei Now on the Danish Mark: ‘The Chinese Can Access Systems That Govern Our Society,’” Danish Broadcasting Corporation, 7 december 2018, https://www.dr.dk/nyheder/indland/huawei-nu-paa-dansk-sigtekorn-kineserne-kan-faa-adgang-til-systemer-der-styrer-vores. [Deens]

173. Tang Ming 唐銘, “Zhonggong haike weizhuang Falun Gong wangzhan, Mei yu Zhong zunshou guoji guize” 中共駭客偽裝法輪功網站 美籲中遵守國際規則 [“CCP Hackers Feigned Falun Gong Websites; America Calls on China to Observe International Rules”], The Epoch Times, 16 maart 2013 [大紀元新聞網], http://www.epochtimes.com/gb/13/3/16/n3824225.htm. [Chinees]

174. Dan Levin, “Couple Held in China Are Free, but ‘Even Now We Live Under a Cloud’,” The New York Times, 1 january 2017, https://www.nytimes.com/2017/01/01/world/canada/canadian-couple-china-detention.html.

175. “Peter Navarro on China’s National Security Risks to US,” Fox Business,13 december 2018, https://video.foxbusiness.com/v/5979037938001/?#sp=show-clips.

176. Qiao Liang 乔良 en Wang Xiangsui 王湘穗, Unrestricted Warfare, 61. [Chinees]

177. Eri Sugiura, “China’s 5G a Bigger Threat Than Trade War, Says Ex-Dallas Fed Chief,” Nikkei Asian Review, 24 september 2018, https://asia.nikkei.com/Economy/China-s-5G-a-bigger-threat-than-trade-war-says-ex-Dallas-Fed-chief.

178. Gregg Re, “Trump Declares Opioids From Mexico, China ‘Almost a Form of Warfare,’ Tells Sessions to Sue Drug Makers,” Fox News, 16 augustus 2018, https://www.foxnews.com/politics/trump-declares-opioids-from-mexico-china-almost-a-form-of-warfare-tells-sessions-to-sue-drug-makers.

179. Kirsten D. Madison, “Stopping the Poison Pills: Combating the Trafficking of Illegal Fentanyl from China,” prepared statement before the Senate Caucus on International Narcotics Control, 2 oktober 2018, https://www.drugcaucus.senate.gov/sites/default/files/Final%20INL%20Written%20Statement%20for%20Senate%20Drug%20Caucus%20Hearing%20on%20Chinese%20Fe.._.pdf.

180. Markos Kounalakis, “China Is Using Fentanyl in a Chemical War Against America,” McClatchy, 2 november 2017, https://www.mcclatchydc.com/opinion/article182139386.html.

181. Anna Fifield, “China’s Row With Sweden Over a ‘Racist’ TV Skit Has Citizens Urging Boycotts of Ikea and H&M,” The Washington Post, 26 september 2018, https://www.washingtonpost.com/world/2018/09/26/chinas-row-with-sweden-over-racist-tv-skit-has-citizens-urging-boycott-ikea-hm/?noredirect=on&utm_term=.15e1b22bc530.

182. Xinmei Shen, “How China’s Army of Online Trolls Turned on Sweden,” Abacus News, 26 september 2018, https://www.abacusnews.com/digital-life/how-chinas-army-online-trolls-turned-sweden/article/2165747.

183. Pillsbury, The Hundred-Year Marathon, introductie.

184. “How the West Got China Wrong,” The Economist, 1 maart 2018, https://www.economist.com/leaders/2018/03/01/how-the-west-got-china-wrong.

中文正體