Het spook van het communisme is niet verdwenen met de desintegratie van de communistische partij in Oost-Europa.

The Epoch Times brengt een serie bewerkingen uit het Chinees van het boek, “Hoe het spook van het communisme onze wereld regeert“, door het redactieteam van “De negen commentaren op de communistische partij“.

Hoe het spook van het communisme onze wereld regeert: voorwoord

Hoewel de communistische regimes uit Oost-Europa uiteengevallen zijn, is het spook van het communisme niet verdwenen. Integendeel, dit kwaadaardige spook heerst over onze wereld en de mensheid kan het zich niet veroorloven om een misplaatst gevoel van optimisme te koesteren.

Het communisme is noch een manier van denken, noch een doctrine, noch een mislukte poging om de menselijke zaken op een nieuwe manier te ordenen. In plaats daarvan moet het worden begrepen als een duivel – een kwaadaardig spook gevormd door haat, perversie en andere primitieve krachten in het universum.

In een andere dimensie, niet zichtbaar voor het menselijke oog, nam het de vorm aan van een slang en daarna van een rode draak. Het is nauw verbonden met Satan, die God haat. Het maakt misbruik van lage wezens en demonen om de mens te verwoesten. Het doel van het spook is om de mensheid te ruïneren. Terwijl het goddelijke de mensheid redding biedt, vertelt het communisme de mens om niet te geloven in het goddelijke, valt het de menselijke moraal aan om de mensen ertoe te bewegen traditie de rug toe te keren en zorgt het ervoor dat de mens geen acht slaat op de instructies van God en uiteindelijk vernietigd wordt.

Het communistische kwaadaardige spook, met zijn talloze mutaties, is niet te vertrouwen. Soms gebruikt het slachtpartijen en geweld om diegenen te vernietigen die weigeren het te volgen. Op andere momenten maakt het gebruik van de taal van ‘wetenschap’ en ‘vooruitgang’, waarbij een prachtige blauwdruk van de toekomst wordt geschetst, om mensen te misleiden. Soms presenteert het zichzelf als een moeilijk te doorgronden studiegebied en laat het mensen geloven dat het de toekomst is van de mensheid. Andere keren gebruikt het de slogans van ‘democratie’, ‘gelijkheid’ en ‘sociale rechtvaardigheid’ om te infiltreren in de domeinen van onderwijs, media, kunst en recht en zorgt het ervoor dat mensen onder haar banner functioneren zonder het zelf te beseffen. Op weer andere momenten noemt het zichzelf ‘socialisme’, ‘progressivisme’, ‘vrijzinnigheid’, ‘neomarxisme’ en andere linkse termen.

Soms lijkt het zich achter schijnbaar rechtschapen idealen te scharen zoals pacifisme, ecologisme, globalisering en politieke correctheid. Andere keren steunt het avant-garde kunst, seksuele bevrijding, de legalisering van drugs, homoseksualiteit en ander vermaak met betrekking tot menselijke verlangens, waardoor het de valse indruk wekt dat het deel uitmaakt van een populaire trend.

Extremisme en geweld zijn niet haar enige uitingen – soms pretendeert het begaan te zijn met het welzijn van de samenleving. Haar echte doel is echter om alles wat traditioneel is, of het nu gaat om geloof, religie, moraliteit, cultuur, het gezin, kunst, pedagogie of wetgeving te vernietigen, op welke manier dan ook – alles wat nodig is om de mens in een morele afgrond te laten vallen en hem naar verdoemenis te leiden.

Het communisme en zijn verschillende mutaties zijn nu over de hele wereld te vinden. China en Cuba verkondigen publiekelijk dat ze geleid worden door communistische regimes. Zelfs de Verenigde Staten – de leider van de vrije wereld –  is ten prooi gevallen aan aanvallen van het kwaadaardige spook. Europa omarmt het socialisme en Afrika en Latijns-Amerika staan onder invloed van het communisme. Dit is de ontstellende realiteit waar de mensheid nu het hoofd aan moet bieden: de samenzwering van het kwaadaardige spook om de mensheid te vernietigen is bijna voltooid.

De mens komt instinctief op voor zijn eigenbelang en vlucht voor gevaar. Instinct leidt de mens ertoe te willen ontsnappen aan lijden, om naam te maken, om welvarende ondernemingen op te richten, of gewoon van het leven te genieten. Het is menselijk om deze gedachten te hebben. Echter, als mensen zich van het goddelijke distantiëren, kan het kwaadaardige spook hen beheersen door deze gedachten aan te grijpen en te intensifiëren.

De hoogmoed van de opstand van het spook tegen het goddelijke, zorgt ervoor dat ook diegenen die het onder zijn controle heeft een gevoel van hoogmoed ervaren. Deze individuen proberen dan zelf voor God te spelen door macht, kapitaal en kennis te gebruiken in een poging om het lot van miljoenen mensen te beheersen en de loop van de geschiedenis te beïnvloeden door sociale bewegingen.

Mensen zijn geschapen door het goddelijke en hebben zowel goed als kwaad in hun natuur. Als mensen afstand nemen van het kwaad en kiezen voor mededogen, kunnen ze terugkeren naar het goddelijke. Wat hen aan de andere kant te wachten staat is de verpersoonlijking van het kwaad – de duivel. De keuze ligt uitsluitend bij het individu.

Veel fundamenteel goedhartige mensen zijn onbewust agenten geworden van het communistisch spook of zijn doelwitten geworden van de manipulaties van het communistisch spook – wat Vladimir Lenin “nuttige idioten” noemde. Hoewel de samenleving als geheel, onder invloed van de stimulansen en verleidingen van het spook, op de rand van de afgrond staat, zijn er heel weinig mensen die bereidwillig hun ziel aan de duivel hebben beloofd en ervoor hebben gekozen om de mensheid opzettelijk te corrumperen. Bij de meesten is de goedheid nog aanwezig die eigen is aan de menselijke natuur, wat hen een kans biedt om zich te ontdoen van de invloed van het spook.

Het doel van dit boek is om deze complexe en verstrengelde kwestie zo waarheidsgetrouw mogelijk in gewone taal uiteen te zetten. Dan zullen de mensen de listen van het communistische spook kunnen doorzien. Belangrijker nog is dat dit boek tracht de morele, culturele en artistieke tradities te duiden die het goddelijke voor de mensheid heeft bestemd. Individuen kunnen dan zelf kiezen tussen het goddelijke en het kwade spook.

Wanneer iemands goede gedachten verschijnen, zal het goddelijke hem helpen om zich te bevrijden van de beheersing door de duivel. Maar de duivel zien voor wat hij is, vereist een proces waarbij men diep nadenkt en helder waarneemt. Dit boek tracht de stroming van de geschiedenis van de afgelopen eeuwen opnieuw te onderzoeken en tracht vanop een hoog niveau en vanuit een breed perspectief de vele verschillende maskers en vormen te doorgronden die de duivel heeft aangenomen om onze wereld te bezetten en te manipuleren.

Het doel van deze inspanning is niet om simpelweg de geschiedenis na te vertellen maar wel om te begrijpen hoe we kunnen voorkomen dat de duivel ooit weer de wereld beheerst. Dit hangt af van de verlichting van elk individu, het proactief loslaten van het kwaad en de terugkeer naar de tradities en de levenswijze die het goddelijke voor de mens heeft bestemd.

Het goddelijke zal zegevieren over de duivel. Aan welke kant we staan, zal ons eeuwige lot bepalen.

HoofdstukkenIntroductie
中文正體