De geest van het communisme is niet verdwenen met het uiteenvallen van de communistische partij in Oost-Europa.

De Epoch Times begint hier met een serie van vertalingen uit het Chinees uit een nieuw boek, “Hoe het spook van het communisme onze wereld beheerst“, door de redactie van “De negen commentaren op de communistische partij“.

Hoe het spook van het communisme onze wereld beheerst: Voorwoo

Hoewel de communistische regimes uit Oost-Europa uiteengevallen zijn, is het kwaadaardige spook van het communisme niet verdwenen. Integendeel, dit kwaadaardige spook heerst over onze wereld, en de mensheid kan het zich niet veroorloven om een misplaatst gevoel van optimisme te koesteren.

Het communisme is noch een manier van denken, noch een doctrine, noch een mislukte poging om een nieuwe manier te ontwikkelen om menselijke zaken te ordenen. In plaats daarvan moet het worden begrepen als een duivel – een kwaad spook gevoed door haat, perversie en andere primitieve krachten in het universum. Het nam de vorm aan van een slang, daarna van een rode draak, en het is nauw verbonden met Satan, die God haat, en het maakt gebruik van lage wezens en demonen om de mens te verwoesten. Het doel van het spook is om de mensheid te ruïneren, en terwijl het goddelijke de mensheid redding biedt, vertelt het communisme de mens om niet te geloven, tast het de menselijke moraal aan om de traditie de rug toe te keren, en zorgt het ervoor dat de mens geen acht slaat op de instructies van God en uiteindelijk vernietigd wordt.

Het communistische kwaadaardige spook, met zijn talloze verschijningsvormen, is vol bedrog. Soms wordt er gedreigd met slachtpartijen en geweld tegen degenen die weigeren te volgen; op andere momenten maakt het gebruik van de taal van ‘wetenschap’ en ‘vooruitgang’, waarbij een prachtig beeld van de toekomst wordt geschetst, bedoeld om volgelingen te misleiden. Soms presenteert het zich als een diepzinnig leergebied en doet het mensen geloven dat het de toekomst is van de mensheid; andere keren gebruikt het de slogans van ‘democratie’, ‘gelijkheid’ en ‘sociale rechtvaardigheid’ om te infiltreren op het gebied van onderwijs, media, kunst en recht, waardoor mensen functioneren onder haar vaan zonder het te beseffen. Weer op andere momenten noemt het zichzelf ‘socialisme’, ‘progressiviteit’, ‘liberalisme[1]‘, ‘neomarxisme’ en andere linkse termen.

Soms worden schijnbaar rechtschapen idealen op een voetstuk geplaatst zoals pacifisme, milieubewustzijn, mondialisering en politieke correctheid, andere keren is het voorvechter van avant-garde kunst, seksuele bevrijding, de legalisering van drugs, homoseksualiteit en andere zedeloosheid met betrekking tot menselijke verlangens, waardoor de valse indruk wordt gewekt dat het deel uitmaakt van een  vooruitstrevende trend. Extremisme en geweld zijn niet haar enige uitingen – soms pretendeert het te geven om het welzijn van de samenleving. Terwijl het doel is om te vernietigen, op welke manier dan ook, alles wat traditioneel is, of het nu gaat om het geloof, de religie, de moraliteit, de cultuur, het gezin, de kunst, de pedagogie, het recht – wat er ook nodig is om de mens in een morele afgrond te laten vallen en hen naar verdoemenis te leiden.

Het communisme en zijn verschillende verschijningsvormen zijn nu over de hele wereld te vinden. Terwijl China en Cuba publiekelijk verkondigen dat er een communistische regime heerst, is zelfs Amerika, de leider van de vrije wereld, ten prooi gevallen aan aanvallen door de kwaadaardige geest, om nog maar te zwijgen van Europa, dat het socialisme omarmt, en Afrika en Latijns-Amerika, die zijn omgeven met communistische invloed. Dit is de schokkende realiteit waar de mensheid nu het hoofd aan moet bieden: het plan van de kwade geest om de mensheid te vernietigen is bijna voltooid.

De mens komt instinctief op voor zijn eigenbelang en vlucht voor gevaar. Instinct geeft de aandrang om te ontsnappen aan lijden, om naam te maken, om welvarende ondernemingen op te richten, of gewoon van het leven te genieten. Het is menselijk om deze gedachten te hebben. Als mensen zich echter van goden distantiëren, kunnen deze gedachten door de kwaadaardige geest worden aangegrepen en geïntensiveerd, met als resultaat dat diegene er door wordt beheerst. De overmoed van de geest in de opstand tegen God, geeft degene die beheerst wordt ook een gevoel van overmoed; ze proberen dan zelf voor God te spelen door het uitoefenen van macht, het aanwenden van kapitaal en kennis, door te proberen het lot van miljoenen te beheersen en de loop van de geschiedenis te beïnvloeden door sociale bewegingen.

Mensen zijn geschapen door goden en hebben zowel goed als kwaad in hun natuur. Als mensen het kwaad opgeven en mededogen bevorderen, kunnen ze terugkeren naar God. Wat aan de andere kant te wachten staat, is de duivel. De keuze ligt uitsluitend bij het individu.

Het spijt ons te moeten vaststellen dat veel eigenlijk goede mensen onbewust uitvoerder zijn geworden of ten prooi zijn gevallen aan manipulatie van het communistische spook – hetgeen Vladimir Lenin “nuttige idioten” noemde. Hoewel de samenleving als geheel op de rand van de afgrond is beland ten gevolge van aansporing en verleiding van het spook –  zijn er in feite maar heel weinig mensen die bereidwillig hun ziel aan de duivel hebben gegeven en ervoor hebben gekozen om de mensheid opzettelijk te corrumperen. Bij de meesten blijft de goedheid van hun natuur in stand, wat hen een kans biedt om zich te ontdoen van de invloed van het kwade spook.

Dat is het doel van dit boek: deze complexe en verstrengelde kwestie op waarheidsgetrouwe wijze in gewone taal uiteen te zetten. Dan zullen de mensen de listen van de communistische geest kunnen doorzien. Belangrijker nog, het boek tracht de morele, culturele en artistieke tradities te betonen die goden voor de mensheid hebben bestemd. Individuen kunnen dan zelf kiezen tussen God en de kwade geest.

Wanneer iemands goede gedachten verschijnen, zullen goden hem helpen bevrijd te raken van de controle van de duivel. Maar het proces van het zien van de duivel voor wat het is, vereist dat men diep nadenkt en helder waarneemt. Dit boek tracht het tij van de geschiedenis van de afgelopen eeuwen opnieuw te onderzoeken, en vanuit een hoog niveau, met een breed perspectief, de veelsoortige maskers en vormen te doorgronden die de duivel heeft aangenomen om onze wereld te bezetten en te manipuleren. Het doel van deze scholing is niet alleen om de geschiedenis te hervertellen, maar om te begrijpen hoe we kunnen voorkomen dat de duivel ooit weer de wereld beheerst. Dit hangt af van de verlichting van het individu, het proactief loslaten van het kwaad en de terugkeer naar de tradities en de levenswijzen die de goden voor de mens hebben bestemd.

HoofdstukkenIntroductie
中文正體