Kapitel 8: Hur kommunismen sprider kaos i politiken (Del 1)

Innehåll

Introduktion

1. Kommunismen är en politik för att förstöra mänskligheten

I. Kommunistregimer använder statsmakten för att utföra utrensningar och massmord

II. Socialistiska ideologier dominerar i Europa och USA

III. Vänsterpolitikens mål är att ta över politiska partier, lagstiftande församlingar, regeringar och domstolar

IV. Den vänsterorienterade administrationen främjade socialism

2. Politiken genomsyras av den kommunistiska kulten

I. Politik och religion sammansmälter i Kinesiska kommunistpartiets kult

II. Liberalismens och progressivismens karaktär av religion

III. Samtida liberalism och progressivism är nya varianter på kommunism

i. Upproret mot klassisk liberalism

ii. Progressivismens kärna är att förvrida moralen

iii. De amerikanska liberalerna och progressivismens socialistiska strömning

3. Uppvigling till hat och kamp är den kommunistiska politikens ständiga kurs

****

Introduktion

Nästan allting i den moderna världen har något slags koppling till politik. Ett enda beslut, lag, incident eller skandal kan skapa enorm uppståndelse. Valet av en politisk ledare kan få uppmärksamhet över hela världen.

De flesta människor associerar kommunistisk politik med länder under ett kommunistpartis styre, och tror att till och med dessa länder har slutat tillämpa kommunism. Faktum är att kommunismen har iklätt sig olika förklädnader, som socialism och liberalism. Vid en närmre undersökning kan man se att kommunismens onda ande styr hela världen.

På ytan tycks världen ha förstått den skada som kommunismen orsakat. Men under de 170 år som gått sedan ”Det kommunistiska manifestet” publicerades har regeringar världen över öppet eller i det fördolda påverkats av marxistiska teorier. På vissa sätt har den fria världen överraskande nog överträffat de öppet kommunistiska staterna i att omsätta dessa teorier i praktik.

USA är den fria världens ledare, och har traditionellt varit ett starkt fäste för antikommunism, men i valet 2016 kom en öppet socialistisk kandidat nära presidentposten. I undersökningar sade över hälften av unga män att de stödjer socialismen. [1]

I Europa är socialism redan den dominerande politiska kraften. En europeisk politiker sade: ”I dag är det en kombination av demokrati, lagstyre och välfärdsstat, och jag skulle säga att en stor majoritet av européerna står bakom detta – det brittiska konservativa partiet kan inte ge sig på den offentliga sjukvården utan att bli lynchade.” [2]

I kommunistiska länder åtnjuter kommunismens spöke total politisk makt. Det använder staten som ett instrument för att genomföra massmord, förstöra traditionell kultur, utplåna moralen och förfölja dem som utövar sin rättfärdiga tro, med slutmålet att förstöra mänskligheten.

Kommunistisk ideologi dröjer kvar, trots kommunistregimernas fall i Östeuropa. Efter kalla krigets årtionden av spionage och omstörtning rör sig nu kommunismens spöke fritt över hela kontinenten.

Fastän kommunismens spöke misslyckades i sitt försök att få hela västvärlden under sin direkta kontroll, så har den omstörtat styret i västländerna genom att förespråka socialistisk politik, uppvigla till våld, underminera den traditionella moralen och skapa social oro. Det avser att få in västvärlden på en ond väg för att kunna förstöra människorna. Med tanke på den mycket viktiga roll som USA spelar som den fria världens ledare är det här kapitlet främst ägnat åt situationen där.

1. Kommunismen är en politik för att förstöra mänskligheten

Kommunistisk politik är inte begränsad till den totalitarism som kommunistiska stater praktiserar. Som vi har betonat bör kommunismen betraktas som en ond ande. Den manipulerar onda människors tankar och lurar de godtrogna att agera som dess agenter i människovärlden. Kommunismens spöke tar sig olika former, och har kapat den politiska processen i de fria länderna i väst.

I. Kommunistregimer använder statsmakten för att utföra utrensningar och massmord

I många länder i öst tog kommunismen makten direkt, och fick därmed hela det politiska spektrat under sin kontroll. Vare sig den använder massmord, interna maktkamper eller utrensningar inom partiet, eller omstörtande verksamhet utomlands, så är det politiska målet att permanenta greppet om makten och konstant utöka sitt inflytande. Kommunistiska regimer samlar resurserna från hela länder, inklusive militär, polis, rättsväsende, fängelser, skola, media och så vidare för att döda och förfölja sin egen befolkning, samtidigt som man förstör deras moral.

De totalitära kommunisterna upprätthöll sitt våldsamma styre genom massiva kampanjer för att förstöra människor. Det handlar om de ökända gulag-lägren i Sovjetunionen och de politiska utrensningarna och maktkamperna inom Sovjetiska kommunistpartiet såväl som Kinesiska kommunistpartiets inre maktkamp och mord på sin egen befolkning genom olika politiska kampanjer. Den senaste stora kampanjen är förföljelsen av Falun Gong, där dåvarande ledaren Jiang Zemin lade minst en fjärdedel av Kinas ekonomiska resurser på att förtrycka utövare av den andliga metoden.

De som följer kommunistpartierna är väl medvetna om att makt är den kommunistiska politikens innersta kärna. När Marx och Engels, kommunismens grundare, samlade lärdomarna från Pariskommunen, betonade de behovet av att etablera en proletariatets diktatur. Lenin tog till sig av detta och använde våld för att bygga den första totalitära kommunistiska diktaturen. Stalin och Mao använde lögner, vapen, propaganda och konspirationer för att ta makten och upprätthålla sina brutala regimer. Med absolut makt kunde man också döda och korrumpera i absolut skala.

II. Socialistiska ideologier dominerar i Europa och USA

Europa är redan i den socialistiska ideologins och politikens grepp. USA är ett speciellt land. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när kommuniströrelsen rasade i Europa, var dess inverkan på USA begränsad. 1906 skrev den tyske akademikern Werner Sombart boken ”Why Is There No Socialism in the United States?” [3] Men sedan dess har situationen förändrats dramatiskt.

2016 förespråkade en kandidat för ett av de två stora amerikanska politiska partierna öppet socialism i sin kampanj för att bli vald till president. I den kommunistiska vokabulären är socialism bara det ”första stadiet” av kommunism, och det sågs tidigare på med förakt av de flesta amerikaner. Kandidaten i fråga sade att han tror att det finns många människor som blir väldigt nervösa när de hör ordet ”socialist”. Den här politikern lyckades bli en av de två ledande kandidaterna för sitt parti.

En undersökning i slutet av kampanjen 2016 visade att i ett av de större vänsterpartierna sade 56 procent att de hade en positiv uppfattning om socialism, vilket är i linje med en trend som Pew Research Center visade 2011. [4] Pew-undersökningen visade att 49 procent av amerikanska medborgare under 30 såg positivt på socialism, medan bara 47 procent var positiva till kapitalism. [5] Det här visar en generell ideologisk förskjutning till vänster, i och med att samhället förlorar sin förståelse av vad kommunism är.

De illusioner som många i väst hyser om socialismen i dag är en spegelbild av de otaliga lättpåverkade unga människor som tog kommunismen till sig under det förra århundradet i Sovjetunionen, Kina och på andra platser. Den yngre generationen saknar en djup förståelse av sin egen historia, kultur och traditioner. Deras motståndskraft mot socialismen, som för dem framstår som mild och human, är obefintlig. Den stora kommunistiska lögnen under 1900-talet håller på att upprepas under 2000-talet.

Marxs axiom ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är effektivt för att lura unga människor som fantiserar om ett liv med generös socialistisk välfärd som i de nordiska länderna. Dessa länders välfärdssystem har orsakat många sociala problem, men alla försök till fundamentala förändringar blockeras eftersom det är så många som gynnas ekonomiskt av systemet. Det går bara att bli vald om man fortsätter på högskattespåret med många statliga interventioner, betalda med skattemedel.

Som ekonomen Milton Friedman sade: ”Ett samhälle som sätter jämlikhet högre än frihet kommer varken att få det ena eller det andra. Ett samhälle som sätter frihet högre än jämlikhet kommer att få mycket av båda.” [6]

Välfärdssocialism främjar ett ständigt utbyggande av staten, och leder folket till att rösta bort sin egen frihet. Det är ett viktigt steg i det kommunistiska spökets plan för att förslava mänskligheten. Om alla länder går över till socialism, så är den nordiska modellen bara ett enkelt steg från demokrati till totalitarism. När väl det socialistiska ”första steget” har fullbordats kommer politiska ledare omedelbart att införa kommunism. Privat ägande och den demokratiska processen kommer att avskaffas. Välfärdsstaten kommer att transformeras till tyranni.

III. Vänsterpolitikens mål är att ta över politiska partier, lagstiftande församlingar, regeringar och domstolar

I många västländer finns långa demokratiska traditioner, som till exempel den amerikanska maktdelningen. Att ta kontroll över staten är inte så lätt som i öst. För att etablera kontroll i väst har kommunismens spöke tvingats agera på olika indirekta sätt för att styra statliga institutioner dit det vill.

USA är ett flerpartisystem som domineras av två partier. För att komma in i politikens mittfåra måste kommunismen infiltrera det ena partiet eller båda två och använda dem för att kontrollera rösterna i kongressen. Samtidigt måste dess kandidater ta nyckelpositioner inom statsapparaten och domstolarna. Kommunismen har omstörtat amerikansk politik i en ganska allvarlig utsträckning.

För att kunna säkra ett stabilt röstblock har amerikanska vänsterpartier blåst upp fiendskapen mellan låg- och höginkomsttagare, dragit till sig ett stort antal invandrare och ”utsatta”grupper, såsom HBTQ-rörelsen, kvinnor, etniska minoriteter och så vidare. Vänsterpolitikerna gör allt de kan för att attrahera sin väljarbas genom att förespråka kommunistiska idéer, avvisa grundläggande gudomlig moral och till och med skydda illegala invandrare så att de kan sälla sig till vänstern.

En miljardär med en historia av att stödja vänsterrörelser har kraftfullt finansierat vänsterkandidater till presidentskapet i USA och andra viktiga positioner, som statssekreterarna i delstaterna, som är ansvariga för valfrågor och spelar en mycket viktig roll när det gäller att lösa konflikter. Miljardären har lagt mycket pengar på valkampanjerna till dessa positioner. [7]

Till och med när illegala invandrare begår brott på amerikansk mark har myndigheter i vänsterstyrda områden valt att skapa ”fristäder” för att skydda dem från den federala regeringen. Under en vänsterorienterad tidigare president gjordes ett försök att ge amnesti åt fem miljoner illegala invandrare, men det lagförslaget fastnade till sist i Högsta domstolen.

Vänstergrupper har kämpat för att illegala invandrare ska få rösta. Motivet är inte nödvändigtvis att gynna invandrarna eller befolkningen i allmänhet, utan att öka vänsterns väljarbas. Den 12 september 2017 antogs en lag i en delstat i östra USA där icke-medborgare fick rösträtt i lokala val. Det inkluderade både personer med permanent uppehållstillstånd, personer med student- eller arbetsvisum och till och med de som inte kunde visa någon dokumentation på att de hade legal invandringsstatus. Det väckte stor medieuppmärksamhet för de potentiella effekterna det kunde få på valsystemet i andra delar av landet. [8]

Under inflytande av kommunismens spöke har amerikanska vänstergrupper använt bedrägliga metoder för att dra till sig fler röster och politisk kontroll, och landets framtid är nu oviss.

IV. Den vänsterorienterade administrationen främjade socialism

Den tidigare vänsterorienterade administrationen i USA var kraftigt infiltrerad av kommunister och socialister. Många grupper som stödde den tidigare presidenten har tydliga kopplingar till socialistiska organisationer.

Den förre presidenten är en av nymarxisten Saul Alinskys lärjungar. Efter att han tillträtt utsåg han rådgivare från tankesmedjor långt ute på vänsterkanten. Han drev igenom en lag om sjukförsäkring för alla, där de som inte vill delta bötfälls. Han främjade legalisering av cannabis och drev på i HBTQ-frågor, som att transpersoner skulle få tjänstgöra i militären, och så vidare.

När delstaten Kaliforniens lagstiftande församling kontrollerades av vänstern försökte man avskaffa en lag som förbjuder kommunistpartiet att delta i det politiska styret. Det försöket misslyckades, tack vare kraftfullt motstånd från amerikaner av vietnamesisk härkomst.

Administrationen stiftade också lagar som den så kallade ”bathroom bill”, vilken låter transpersoner gå på offentliga toaletter baserat på det kön de identifierar sig som, oavsett deras fysiologiska status. Med andra ord kan en man som anser att han är en kvinna gå in på damernas. Den här lagen drevs igenom i offentliga skolor i hela landet. De skolor som vägrar att upprätthålla den förlorar sina medel från den federala regeringen.

2. Politiken genomsyras av den kommunistiska kulten

I tusentals år var den huvudsakliga institutionen för politisk makt monarkin, som fick sin auktoritet från Gud. Himlen gav den som styrde ett gudomligt mandat. Kejsare och kungar utförde ett heligt uppdrag som mellanhänder mellan människan och Gud.

I dag är många länder demokratier. I praktiken är demokrati dock inte folkstyre, utan det innebär att landet styrs av företrädare som folket valt. Valet av exempelvis en president är en demokratisk procedur. När presidenten väl tillträtt har denne omfattande makt över politiken, ekonomin, militären, relationer med andra länder och så vidare.

Men demokratin kan inte garantera att goda människor väljs. När den allmänna moralen i ett land sjunker kan de kandidater som vinner vara sådana som använder tom eller hetsande retorik, eller som ägnar sig åt vänskapskorruption. När en demokrati inte vidtar mått och steg för att upprätthålla den moraliska standard som himlen kräver blir skadan på samhället enorm. Fördelarna med väljarrepresentation försvinner, och i stället får man pöbelvälde, som kastar in samhället i kaos och fragmentering.

Poängen här är inte att debattera ett visst politiskt systems för- och nackdelar. Vi slår bara fast att moralvärderingar är grunden för social stabilitet och harmoni. Demokrati och lagstyre är bara det format i vilket samhället opererar.

I. Politik och religion sammansmälter i Kinesiska kommunistpartiets kult

Kinesiska kommunistpartiet är en politisk kult som helt integrerats med statsmakten. Den här kultens ideologi tvingas på människorna för att bryta ner deras moral. Samtidigt styr den samhället med kriminella metoder.

Kinesiska kommunistpartiets styre beskrivs ofta som en fortsättning på det kejserliga systemet, men det här är fruktansvärt felaktigt. De traditionella kinesiska härskarna gjorde inga anspråk på att själva definiera moraliska värderingar. De ansåg sig agera inom de moraliska begränsningar som Himlen hade satt upp. Kinesiska kommunistpartiet, däremot, anser sig ha monopol på själva moralbegreppet. Oavsett hur många onda handlingar det utför är det alltid, med sina egna ord, ”stort, ärorikt och korrekt”.

Moral är något som kommer från Gud, inte från människan. Standarden för vad som är gott och ont härrör från gudomliga bud, inte något politiskt partis ideologiska pretentioner. Om den politiska ledningen anser sig ha ensamrätt på att definiera moralen så är det som om staten och kyrkan är samma sak. Kinesiska kommunistpartiet uppvisar också typiska drag av en farlig kult eller sekt:

– Kommunistpartiet har Marx som sin andlige ”herre” och tar marxismen som en universell sanning. Kommunismens löfte om ett himmelrike på jorden lurar människor att ge upp sina liv för den. Här är några av de drag som kommunistpartiet har gemensamt med en ond kult: Man hittar på doktriner, kväver motstånd, dyrkar ledaren, ser sig själv som den enda källan till rättfärdighet, använder hjärntvätt och mental kontroll, upprätthåller en hård organisation som man aldrig kan lämna, främjar våld och blodtörst och uppmuntrar till martyrskap för ”saken”.

– Kommunistledare som Lenin, Stalin, Mao och Kim Il Sung hade allesammans personkulter. De var som ”påvar” i sin egen kommunistkult i respektive land, med oinskränkt makt att bestämma vad som var rätt och fel. Oavsett om de dödade eller ljög hade de alltid rätt, vilket motiverades med att de tjänade ett högre syfte eller ett långsiktigt mål. Dessa länders medborgare tvingades överge sina egna förståelser av vad som är moraliskt gott. Att tvingas ljuga och begå illdåd på partiets order har traumatiserat dem psykologiskt och andligt.

– Traditionella, ortodoxa religioner lär människor att vara goda, men kommunistkulten bygger på hat, och tar en rakt motsatt väg. Fastän kommunistpartiet också talar om ”kärlek” så är dess ”kärlek” faktiskt baserad på hat. Till exempel kan proletärerna känna klassvänskap eftersom de har en gemensam fiende – kapitalisterna. I Kina visar man sin patriotism genom att hata USA, hata Frankrike, hata Japan, hata Korea, hata Taiwan och hata kineser i utlandet som kritiserar kommunistpartiet.

II. Liberalismens och progressivismens karaktär av religion

Liberalism och progressivism är nu standarden för det politiskt korrekta i väst, och de har faktiskt drivits så långt att de antagit karaktären av en sekulär religion.

Vänsterorienterade västerlänningar har använt olika etiketter under historiens gång, och ”liberal” och ”progressiv” (så som begreppen förstås i dagens USA, inte att förväxla med klassisk liberalism) skiljer sig inte så mycket åt.

Detta tänkande liknar den kommunistiska ideologin på så vis att dess förespråkare hyllar ”frihet” och ”framsteg” som absolut moraliskt goda koncept, och angriper alla avvikande åsikter som om det vore kätteri.

Liberalismen och progressivismen, precis som ateismen och vetenskapstron med evolutionsteorin i centrum, vill ersätta tron på Gud med humanistiskt förnuft, och i praktiken göra människan till en gud.

De delar samma fiender som kommunisterna och skyller sociala problem på upplevda orättvisor eller defekter i det kapitalistiska systemet, som de vill omstörta eller störta.

Deras metoder liknar kommunisternas. De kan anse att deras sak är så viktig att inga metoder är förbjudna. De kan använda våld eller lögner allt eftersom situationen kräver.

Liberalismens och progressivismens kvasireligiösa karaktär kan inte skiljas från deras historiska bakgrund.

De snabba vetenskapliga framstegen på 1700-talet stärkte människans tro på sin egen förmåga mycket, och drev på den progressiva intellektuella trenden. Den franske filosofen Nicolas de Condorcet, en av det progressiva tänkandets pionjärer, skrev i sitt verk ”Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain” att förnuftet leder människan till lyckans och den moraliska godhetens väg. Progressivismen blev efter honom allt mer aggressiv, och man började till och med dyrka förnuftet.

Progressivt tänkande låter en betrakta förnuft, samvete och Skaparen som separata, vilket när idén att människan inte behöver Skaparens frälsning; man kan använda sin egen rationalitet och sitt eget samvete för att svepa bort onda ting som girighet, rädsla och avund. Människan kan skapa paradiset på jorden och göra sig av med det gudomliga.

Progressivismens arrogans visas tydligt i ett uttalande av den franske 1800-talspolitikern och konstkritikern Jules Castagnary: ”Bredvid den gudomliga trädgård som jag kastats ut från ska jag uppföra ett nytt Eden. […] Vid dess ingång ska jag placera Framsteget […] och jag ska sätta ett flammande svärd i hans hand, och han ska säga till Gud: ‘Du skall icke inträda här.'” [9]

När människorna fyller sig med den här sortens tänkande lever de i en illusion om att de kan kontrollera mänsklighetens öde och manipulera dess framtid – alltså att människan ska spela Guds roll på jorden, skapa en utopi utan Gud, ett ”paradis på jorden”, vilket är själva kärnan även i kommunismen. Kampen för att åstadkomma detta paradis har dränkt världen i blod och elände.

III. Samtida liberalism och progressivism är nya varianter på kommunism

i. Upproret mot klassisk liberalism

Klassisk liberalism, som utgår från filosofin om naturrätt, förespråkade konstitutionella begränsningar för kungens eller regeringens makt för att skydda den personliga friheten. Individuella rättigheter är givna av Gud, medan styrelseskick skapas av folket, och har som en uttalad plikt att skydda folket. Separationen av kyrka och stat tillkom för att förhindra regeringen från att inskränka medborgarnas tanke- och trosfrihet.

Men den samtida progressiva ”liberalismen” är kommunistisk infiltration och ett förräderi mot den klassiska liberalismen, i ”frihetens” namn. Å ena sidan betonar den absolut individualism, det vill säga total hängivelse åt de egna begären och förkastande av moral och begränsningar. Å andra sidan betonar den lika utfall i stället för lika möjligheter.

Till exempel, när man diskuterar omfördelning av välstånd fokuserar dagens moderna liberaler på mottagarnas behov och inte på skattebetalarnas rättigheter. När det gäller politik mot diskriminering fokuserar man bara på de som utsatts för orättvisor i historien och ignorerar människor som utsätts för diskriminering i nutid, just genom denna politik. Inom juridiken försöker man motsätta sig straffandet av brottslingar med ursäkten att man vill beskydda oskyldiga från att dömas. Inom utbildningen ignorerar man begåvade elevers potential för att prioritera att hjälpa svagpresterande och personer från underprivilegierade familjer. Yttrandefrihet används som ursäkt för att ta bort begränsningar på att publicera obscent material.

Den samtida liberalismen har tyst utvecklats från att förespråka frihet till att förespråka jämlikhet. Men man undviker termen ”egalitarism” eftersom det omedelbart leder tankarna till kommunism.

Den klassiska liberalismens tolerans är i sanning en dygd, men kommunismens spöke drog nytta av den samtida liberalismen och använde tolerans som en väg mot moraliskt förfall. John Locke, känd som liberalismens fader, nedtecknade sin ståndpunkt i frågan om religiös tolerans och separation av kyrka och stat i ”Letter Concerning Toleration”. Från Lockes text ser man att huvudaspekten av tolerans är att staten, som har våldsmonopolet, ska tolerera den personliga tron. Oavsett om ens tro på vägen till Himlen är rätt eller helt befängd, så är det en fråga som bör lämnas åt Gud. Människan bör ha kontrollen över sin egen själ; staten ska inte använda sin makt för att pådyvla någon varken tro eller vantro.

Den samtida liberalismen har ignorerat detta verkliga syfte med tolerans och omvandlat det till frånvaron av omdöme. Den utvecklade det politiska konceptet ”värderingsfri”, alltså att man inte ska fälla något omdöme eller tillskriva någonting något värde i någon situation. Att vara värderingsfri innebär i praktiken att man inte har någon moralisk kompass, och förväxlar gott med ont och ondska med dygd. Det är ett förnekande och omstörtande av universella värden. Det är att använda en attraktiv fras för att öppna portarna till demoniska, antimoraliska och antitraditionella krafter.

Regnbågsflaggan, en symbol för HBTQ-rörelsen, är en typisk reflektion av värderingsfriheten, och den samtida liberalismen har drivit på för en total könsförvirring. I Kalifornien infördes 2003 en lag som innebär att en arbetsgivare kan få böta upp till 150 000 dollar om man vägrar att anställa en kvalificerad jobbsökande för att denne inte klär sig i enlighet med sitt kön. [10] Den kaliforniska delstatssenaten definierar ”könsidentitet” som ”en persons identitet baserad på individens uttalade könsidentitet, utan hänsyn till om det självidentifierade könet stämmer överens med det biologiska kön som individen tillskrevs vid födseln.” [11]

ii. Progressivismens kärna är att förvrida moralen

Den moderna progressivismen är en direkt tillämpning av Darwins evolutionsteori på samhällsvetenskap, och resultaten är en ständig pågående avvikelse från den traditionella moralen i ”framstegets” namn.

Det är normalt att människor använder sin intelligens för att förbättra sina levnadsförhållanden, öka välståndet och nå nya kulturella höjder, vägledda av mänsklighetens traditionella värderingar. I den ”progressiva eran” i amerikansk historia, från slutet av 1800-talet till till början av 1900-talet, rättade statliga reformer till olika former av korruption som hade uppstått under en period av ekonomisk och social utveckling.

Men efter att kommunister infiltrerat USA kapade de termer som ”framsteg” och ”progressiv” och fyllde dem med sin egen ideologi. De skapade “New Deal” efter Depressionen, och därefter medborgarrättsrörelsen (som diskuteras i kapitel 5, del 1), ”motkulturen”, feministrörelsen, miljörörelsen (som kommer att diskuteras längre fram) med flera, vilket orsakat enorma förändringar i det amerikanska samhället från 60-talet och framåt.

Den moderna progressivismens essens är att förneka den traditionella samhällsordningen och de värderingar som enligt den traditionella moralen kommer från Gud. Under den här ”progressiva revolutionen” har ateister sett på traditionell moral som ett hinder för framsteg och krävt att alla moralstandarder omvärderas. Man har använt samhället, kulturen, historien och de rådande omständigheterna i samhället för att etablera sitt eget system av moralisk relativism. I den progressiva revolutionens fotspår har denna moraliska relativism fått allt större inflytande inom politiken, utbildningen, kulturen och andra aspekter av det västerländska samhället.

Marxismen är arketypiskt moralrelativistiskt. Enligt den så är allting som ligger i proletariatets intresse moraliskt, medan det som inte gör det är omoraliskt. Moralen används inte för att sätta upp ramar för hur proletariatet kan handla, utan den används som ett vapen för proletariatets diktatur att använda mot sina fiender.

Kommunismen och progressivismen har distinkta likheter. Det är helt logiskt att kommunismen kapat progressivismen, något som skett utan att de flesta människor har insett det. Ännu idag fortsätter kommunismen med sitt bedrägeri helt öppet under progressivismens fana.

iii. De amerikanska liberalerna och progressivismens socialistiska strömning

Så som förklarats ovan har de liberala och progressiva tankeströmningarna avvikit från den amerikanska konstitutionen och de traditionella moralvärderingar som USA grundades på. Trenden är att förändra, och i praktiken förstöra, all traditionell tro, moral och rådande samhällsinstitutioner i väst.

I ”Det kommunistiska manifestet” räknar Marx upp tio steg för att förstöra kapitalismen. Han skriver:

Vi såg redan ovan att arbetarrevolutionens första steg är proletariatets upphöjande till härskande klass, demokratins tillkämpande.

Proletariatet kommer att använda sitt politiska herravälde till att efterhand frånta bourgeoisin allt kapital och centralisera alla produktionsinstrument i händerna på staten, dvs. proletariatet organiserat som härskande klass, och fortast möjligt öka produktivkrafternas mängd.

Till att börja med kan detta naturligtvis bara ske genom despotiska ingrepp i egendomsrätten och de borgerliga produktionsförhållandena, alltså genom åtgärder som kan förefalla ekonomiskt otillräckliga och ohållbara, men som under rörelsens gång kommer att spränga sina egna ramar och som är oundvikliga som medel för att omstörta hela produktionssättet.

Dessa åtgärder kommer naturligtvis att vara olika i olika länder.

För de mest framskridna länderna kommer dock de följande åtgärderna allmänt kunna komma till användning:

Bland de tio punkter som räknas upp i manifestet håller många redan på att genomföras för att flytta USA och andra länder steg för steg vänsterut, och i slutänden etablera kommunistisk politisk kontroll:

1. Jordegendomens expropriering och jordräntans användning till statsutgifter.
2. Starkt progressiv beskattning.
3. Arvsrättens avskaffande. [USA införde arvsskatt 1916.]
4. Konfiskering av alla emigranters och rebellers egendom.
5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank och oinskränkt monopol. [Federal Reserve, som fungerar som USA:s centralbank, etablerades 1913.]
6. Transportväsendets centralisering i statens händer. [USA har inspektionsmyndigheter, statligt postväsende och statliga järnvägar.]
7. De statliga fabrikernas och produktionsinstrumentens utökning och storgodsens uppodling och förbättring i enlighet med en samhällsplan.
8. Lika arbetstvång för alla och upprättandet av industriarméer, särskilt för åkerbruket. [1935 etablerade USA sin socialförsäkringsbyrå och sitt arbetsdepartement. Man har infört lagar för att kvinnor ska kunna utföra alla arbeten som män kan, inklusive militära positioner.]
9. Förening av jordbruks- och industriverksamheten, för att efterhand avlägsna skillnaderna mellan stad och land.
10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Avskaffande av barnens fabriksarbete i dess nuvarande form. Uppfostrans förening med den materiella produktionen osv.

På ytan förespråkar kommunisterna vissa positiva saker, men deras mål är inte nationens välfärd, utan sin egen politiska makt.

Det är inte fel för människor att söka lycka och framsteg, men när vissa -ismer blir politiska ideologier som börjar ersätta de traditionella moralvärderingarna och tron, förvandlas de till verktyg som kommunismens spöke använder för att leda folk till förfall och förstörelse.

3. Uppvigling till hat och kamp är den kommunistiska politikens ständiga kurs

Som vi diskuterade i början av den här boken bör kommunismen ses som en ond ande, grundad i hat. Kamp och hat är därför en viktig del av den kommunistiska politiken, Samtidigt som man väcker hat och splittring bland folket korrumperar man den mänskliga moralen för att gripa den politiska makten och etablera sin diktatur. Det främsta sättet man gör detta på är att vända människor mot varandra.

Det första kapitlet i Mao Zedongs ”Valda verk” har rubriken ”Analys av klasserna i det kinesiska samhället” och skrevs 1925. Det börjar så här: ”Vilka är våra fiender? Vilka är våra vänner? Detta är en fråga av synnerlig vikt för revolutionen.” [12] Kommunistpartiet skapade godtyckligt klassbegrepp där de inte hade funnits tidigare, och uppviglade till kamp mellan dessa godtyckligt indelade grupper. Det här är ett magiskt vapen som kommunisterna använder för att ta makten.

Kommunistpartierna väljer ut vissa samhällsproblem som egentligen härstammar från moraliskt förfall och blåser upp dem. Därefter hävdar man att grundorsaken till dessa inte är moraliska tillkortakommanden, utan själva samhällets struktur. Man väljer ut vissa klasser som förtryckare och uppmanar till folklig kamp mot dessa klasser som lösningen på samhällets problem.

Hatet och kampen inom kommunistisk politik är inte begränsad till fiendskapen mellan arbetare och kapitalister. Den kubanske kommunistledaren Fidel Castro sade att det kubanska folkets fiende var den tidigare ledaren Fulgencio Batista och hans anhängares korruption. Det tog sig formen av stora plantageägares förtryck som skapade ojämlikhet och orättvisa. Genom att störta dessa förmenta förtryckare skulle kommunistpartiet skapa ett jämlikt Utopia. Med detta löfte tog kommunisterna över på Kuba.

I Kina var Maos innovation att han lovade bönderna att de skulle få äga sin mark, arbetarna att de skulle få äga sina fabriker, och de intellektuella att de skulle få frihet, fred och demokrati. Det vände bönderna mot markägarna, arbetarna mot kapitalisterna och de intellektuella mot regeringen, vilket gjorde det möjligt för Kinesiska kommunistpartiet att ta makten.

I Algeriet väckte kommunistledaren Ahmed Ben Bella hat mellan olika religioner och etniska grupper: muslimer mot kristna och araber mot fransmän. Det blev Ben Bellas sätt att etablera kommuniststyre. [13]

USA:s grundare, ”Founding Fathers”, byggde landet på den amerikanska konstitutionens principer, vilka måste kännas till och följas av alla medborgare. Familjen, kyrkan och samhället skapade starka band i det amerikanska samhället. Det här tog bort betoningen på samhällsklass och gjorde det svårt att få till klasskamp i USA.

Men kommunismens spöke använder alla möjligheter som står till buds för att så split. Med hjälp av fackföreningar överdrev man konflikterna mellan anställda och arbetsgivare. Man har eldat på rasmotsättningar för att få svarta, muslimer, asiater och latinamerikaner att kämpa mot den vita befolkningen. Man uppmuntrade till kamp mellan könen genom att använda kvinnorättsrörelsen mot den traditionella samhällsstrukturen. Man har skapat splittring på grundval av sexuell läggning genom att utnyttja HBTQ-rörelsen, och uppfinner till och med nya ”kön” för att intensifiera den här kampen.

Man splittrar de som tror på olika religioner och använder ”kulturell mångfald” för att utmana den traditionella västerländska kulturen och arvet. Man splittrar människor av olika nationalitet genom att kämpa för illegala invandrares rättigheter och skapar konflikter mellan utlänningar och medborgare. När samhället blir allt mer atomiserat kan ett enda misstag sätta igång bråk. Sociala konflikter har blivit samhällets normaltillstånd. Hatets frön har planterats i massornas hjärtan, och det här är precis kommunismens ondskefulla mål.

Kommunismen vill se både splittring och hat. Lenin skrev: ”Vi kan, och vi måste, skriva på det språk som sår hat, avsky, förakt och liknande bland massorna mot dem som inte håller med oss.” [14]

Det kommunistiska spökets politiska taktik i väst handlar om att använda alla sorters frågor kopplade till ”social rättvisa” för att uppvigla till hat och intensifiera samhällskonflikter.

I USA skapade fallet med Scottsboro Boys, där nio svarta pojkar anklagades för att ha våldtagit två vita kvinnor, allvarliga rasmotsättningar 1931. Det amerikanska kommunistpartiet, CPUSA, engagerade sig och propagerade för rättvisa för svarta amerikaner, vilket vann dem många anhängare. En av dem var Frank Marshall Davis, som senare blev mentor till en amerikansk president. [15]

Enligt författaren Paul Kengor var de amerikanska kommunisternas mål i fallet med Scottsboro Boys inte bara att öka sitt medlemsantal bland den svarta befolkningen och de progressiva aktivisterna för social rättvisa, utan också att utmåla USA som ett land med extrem orättvisa och rasdiskriminering. Genom att hävda att det här var det tillstånd som gällde i hela landet främjade man kommunismen som det enda sättet för att befria amerikanerna från detta förment sjuka och onda system. [16]

1935 bröt upplopp ut bland svarta i stadsdelen Harlem i New York efter rykten om att en svart tonåring hade blivit ihjälslagen efter ett snatteri. CPUSA skyndade sig att organisera protester bland svarta, enligt Leonard Patterson, en svart före detta medlem av CPUSA som spelade en roll i incidenten.

Patterson beskriver hur kommunisterna tränades särskilt i leninistiska taktiker för att skapa och förvärra konflikter. De fick lära sig hur man skulle förvandla protester till våldsamma upplopp och gatustrider, liksom att skapa konflikter där det inte fanns några. [17]

I dagens USA har kommunistiska grupper varit involverade i varenda storskalig social konflikt eller upplopp. 1992 visades bilder på tv av hur den svarte mannen Rodney King misshandlades av vita poliser i Los Angeles efter att han gripits för rattfylleri. Efter att domen i målet föll var demonstranterna på väg att skingras, när någon plötsligt drämde en metallskylt mot en passerande bil, och protesterna eskalerade snabbt till ett våldsamt upplopp med bränder, förstörelse och plundring. [18]

På en fråga sade Los Angeles Countys sheriff Sherman Block att det inte var någon tvekan om att kommunister var inblandade i upploppen, plundringen och mordbränderna. Under händelserna cirkulerade flygblad för olika kommunistiska grupper som Revolutionary Communist Party, Socialist Workers Party, Progressive Labor Party och CPUSA överallt på gator och i skolor. En av flygbladen hade texten ”Hämnas domen mot King! […] Vänd vapnen åt andra hållet! Soldaterna tillsammans med arbetarna!” Enligt en polis i Los Angeles delades de här flygbladen ut redan innan domen hade tillkännagetts. [19]

Lenin instruerade tidigt kommunisterna att ”utbrott – demonstrationer – gatustrider – enheter i en revolutionär armé – dessa är stegen i utvecklingen av en folkresning.” [20]

Alla de organisationer som uppmanar till upplopp och våld i det amerikanska samhället i dag är kommunister eller förespråkare av kommunistiska idéer. Den våldsamma gruppen Antifa består av anarkister, socialister, progressiva ”liberaler”, socialdemokrater och liknande grupper som alla är influerade av kommunism. Gruppen Refuse Fascism är en radikal vänstergrupp som grundades av ordföranden för Revolutionary Communist Party of the USA. Den låg bakom många av de storskaliga protesterna för att riva upp resultatet av presidentvalet 2016.

I det fria ordets namn arbetar dessa grupper outtröttligt för att provocera fram alla sorters konflikter i det västerländska samhället. För att förstå deras verkliga mål räcker det med att ta en titt på CPUSA:s direktiv till dess medlemmar, så som de beskrevs i en rapport till den amerikanska kongressen 1956:

Medlemmar och frontorganisationer måste ständigt genera, misskreditera och förnedra våra kritiker. […] När de som motsätter sig blir för irriterande, benämn dem som fascister, nazister eller antisemiter. […] Associera ständigt de som motsätter sig oss med de här namnen som redan har en unken lukt. Den här associationen kommer efter att ha upprepats tillräckligt många gånger att bli ett ”faktum” i allmänhetens medvetande. [22]

Kapitel 7 (Del 2)Kapitel 8 (Del 2)

Referenser

[1] Emily Ekins and Joy Pullmann, “Why So Many Millennials Are Socialists,” The Federalist, 15 februari 2016,  http://thefederalist.com/2016/02/15/why-so-many-millennials-are-socialists/.

[2] Steven Erlanger, “What’s a Socialist?” New York Times, 30 juni 2012, https://www.nytimes.com/2012/07/01/sunday-review/whats-a-socialist.html.

[3] Werner Sombart, P. M. Hocking, Why is There no Socialism in the United States? Palgrave Macmillan; 1st ed. (1976 edition)

[4] Harold Meyerson,“Why Are There Suddenly Millions of Socialists in America? ”The Guardian, 19 februari 2016, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/29/why-are-there-suddenly-millions-of-socialists-in-america.

[5] Emily Ekins and Joy Pullmann, “Why So Many Millennials Are Socialists,” The Federalist, 15 februari 2016,  http://thefederalist.com/2016/02/15/why-so-many-millennials-are-socialists/.

[6] Milton Friedman, Rose D. Friedman, Free to Choose: A Personal Statement, Mariner Books, reprint edition. (26 november 1990)

[7] Matthew Vadum, “Soros Election-Rigging Scheme Collapses: The Secretary of State Project’s death is a victory for conservatives,” FrontPage Magazine, 30 juli 2012, https://www.frontpagemag.com/fpm/139026/soros-election-rigging-scheme-collapses-matthew-vadum.

[8] Rachel Chason, “Non-Citizens Can Now Vote in College Park, Md.,” Washington Post, 13 september 2017, https://www.washingtonpost.com/local/md-politics/college-park-decides-to-allow-noncitizens-to-vote-in-local-elections/2017/09/13/2b7adb4a-987b-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.71671372768a.

[9] Luo Bingxiang, Western Humanism and Christian Thought, Furen Religious Research

[10] Brad Stetson, Joseph G. Conti, The Truth About Tolerance: Pluralism, Diversity and the Culture Wars (InterVarsity Press, 2005), s. 116.

[11] “‘Gender’ means sex, and includes a person’s gender identity and gender related appearance and behavior whether or not stereotypically associated with the person’s assigned sex at birth.” California Penal Code 422.56(c).

[12] Mao Zedong, Analys av klasserna i det kinesiska samhället http://www.maoistisktforum.org/1_m_skrif/mlm_dok/ordf%20mao/valda_verk/VV1/VV1_art01_Analys%20av%20klasserna.htm

[13] G. Edward Griffin, Communism and the Civil Rights Movement, https://www.youtube.com/watch?v=3CHk_iJ8hWk&t=3s.

[14] Bilveer Singh, Quest for Political Power: Communist Subversion and Militancy in Singapore (Marshall Cavendish International (Asia) Pte Ltd, 2015).

[15] G. Edward Griffin, “Communism and the Civil Rights Movement,” https://www.youtube.com/watch?v=3CHk_iJ8hWk&t=3s.

[16] Ibid.

[17] Leonard Patterson, “I Trained in Moscow for Black Revolution, https://www.youtube.com/watch?v=GuXQjk4zhZs&t=1668s.  

[18] William F. Jasper, “Anarchy in Los Angeles: Who Fanned the Flames, and Why?” The New American, 15 juni 1992, https://www.thenewamerican.com/usnews/crime/item/15807-anarchy-in-los-angeles-who-fanned-the-flames-and-why.

[19] Chuck Diaz, “Stirring Up Trouble: Communist Involvement in America’s Riots,” Speak up America, http://www.suanews.com/uncategorized/the-watts-riots-ferguson-and-the-communist-party.html.

[20] V. I. Lenin, The Revolutionary Army and the Revolutionary Government, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/jul/10.htm

[21] Blake Montgomery, “Here’s Everything You Need To Know about the Antifa Network That’s Trying To Solidify A Nazi-Punching Movement,” BuzzFeed News, 7 september 2017, https://www.buzzfeed.com/blakemontgomery/antifa-social-media?utm_term=.byGA2PEkZ#.hd4bxVe0B

[22] 1956 Report of the House Committee on Un-American Activities (Volume 1, 347), citerad av John F. McManus, “The Story Behind the Unwarranted Attack on The John Birch Society,” The John Birch Society Bulletin (mars 1992), https://www.jbs.org/jbs-news/commentary/item/15784-the-story-behind-the-unwarranted-attack-on-the-john-birch-society.

中文正體